อยากทำงานอาสาได้ทุกรูปแบบคะ อยากสอนภาษาให้น้องน้อง หรือ อาสาแรงช่วยในด้านต่างๆคะ