งานอาสาสมัคร จะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร คำตอบอยู่ในคลิปนี้ค่ะ
ขอบคุณคลิปจาก United Nation Volunteer (UNV) ด้วยนะคะ