ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

08.30 ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนหน้าห้างบิ๊กซี พระราม 2 (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 2)

09.15 ออกเดินทางสู่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรถที่ทางทีมงานจัดเตรียม (สองแถวเหมา)

10.10 รับฟังคำแนะนำ และคำบรรยายจากวิทยากร

10.45 ปฏิบัติภารกิจอาสาปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะในเลน

11.45 เสร็จสิ้นภารกิจ สรุปกิจกรรมอาสา

12.15 เดินทางกลับ

13.30 เดินทางกลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

 

สมทบค่าใช้จ่ายกิจกรรม 450 บาท กรณีเดินทางไปกับรถ

สมทบค่าใช้จ่ายกิจกรรม 300 บาท กรณีเดินทางไปเอง

 

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: