อาสาเพ้นท์กระปุกออมสินให้น้องๆ พท.ห่างไกล (work from home) (ใช้เวลาทำ 3 ชม)

เชิญชวนอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมนี้อาสาสามารถเลือกทำที่บ้าน ตามเวลาที่สะดวก

กระปุกออมสินที่อาสาร่วมเพ้นท์จะถูกนำส่งให้น้อง ๆ พท.ห่างไกล การอดออม เป็นนิสัยที่ดี

ที่เด็กๆ ควรได้รับการปลูกฝัง ทางเราจึงริเริ่มโครงการนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยในการออมของน้อง ๆ

 

* มีหนังสือรับรองให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการสมัคร: ติดต่อสมัคร Line @pobmitvolunteer

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 50
ค่าใช้จ่าย: 220
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 21/10/2022
อีเมล: pobmitvolunteer@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 489-7499