ทำเรื่องไม่ดีมาเยอะแล้วก็อยากทำตัวให้มีประโยชน์บ้าง มีอะไรที่เราพอช่วยได้ก็อยากจะทำให้เต็มที่