ประกาศรับอาสาสมัคร ออกแบบภาพกราฟิกประกอบบทความออนไลน์ (Graphic Designer)

เพื่อทำภาพประกอบคอนเทนต์ เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิงในประเด็น เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ วิธีปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ฯลฯ รวมถึงเรื่องข้อมูลตามกระแสสังคม เช่น การโกงออนไลน์ romance scam เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์สื่อที่มีประโยชน์และช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้คนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

จำนวน

  • อย่างน้อย 1-2 ภาพ/สัปดาห์ (ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)
  • โดยออกแบบกราฟิกผ่าน Canva.com เป็นหลัก

สิ่งที่จะได้รับ

  • เหมาะกับคนที่ต้องการฝึกฝนทักษะในการทำภาพกราฟิก โดยผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในสื่อ Social media ขององค์กร สามารถนำไปใช้เป็นผลงานใน Portfolio ได้ (อาจมีการปรับแก้และจบงานโดยทีมงานของมูลนิธิฯ)
  • ได้ทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและสตรี
  • ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่มอาสาสมัคร
  • ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัคร แต่สามารถออกใบเกียรติบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัครให้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • อาจมีการประชุมกลุ่มอาสาสมัครผ่านทาง Line หรือ Zoom อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (เพื่อรับฟีดแบคและ Brainstorm ไอเดียร่วมกัน)
  • สามารถให้ทางมูลนิธิฯ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น ทีมอาสาสื่อสารฯ เช่น สิ่งที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร
  • หากสนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ทาง https://forms.gle/223AgJMAeJi6oNFu6 และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

 

  • **ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวน  ขอบคุณค่ะ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: