ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิพิทักษ์สตรี

  • มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) ก่อตั้งในประเทศไทยในปี 2003 ทำงานใน 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และสปป.ลาว โดยมีสำนักงานในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เราทำงานเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การทารุณกรรมทางเพศ และ การค้ามนุษย์ทางเพศ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นหลักสหวิชาชีพตั้งแต่การป้องกัน สู่การคุ้มครองผู้เสียหาย จนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

เขียนบทความตามSocial – อาสาสมัครเพื่อเขียนบทความข่าวและบทความสาระความรู้เพื่อนำเสนอในสื่อต่างๆ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครหรือผู้ที่สนใจในการเขียนข่าว บทความสั้น หรือบทความเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิง ในประเด็น เช่น ค้ามนุษย์ ความรุนแรงRead more

 

อาสาฯ เขียนบทความ บทความข่าว สื่อSocial Media ทำ INFOGRAPHIC โควิด-19

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับ! อาสาสมัคร เขียน CONTENT Infographic บทความข่าว บทความวิชาการ บทความทันเหตุการณ์ตามประเด็นงานที่น่าสนใจ นำเสนอสื่อและประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจRead more

 

รับสมัครอาสาสมัคร > ทีมวิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 1 ท่าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

อาสาตำแหน่ง:             วิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน (ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะชีวิต)Read more

 

[ปิดรับสมัคร] มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) รับอาสาสมัครเขียนคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประกาศรับอาสาสมัคร เขียนคอนเทนต์ความรู้เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย (Content Creator) เนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิงในประเด็น เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ วิธีปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศRead more

 

[ปิดรับสมัคร] มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) รับอาสาสมัครออกแบบภาพกราฟิกประกอบบทความออนไลน์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ประกาศรับอาสาสมัคร ออกแบบภาพกราฟิกประกอบบทความออนไลน์ (Graphic Designer) เพื่อทำภาพประกอบคอนเทนต์ เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิงในประเด็น เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ วิธีปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัวRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด