ประกาศรับอาสาสมัคร เขียนคอนเทนต์ความรู้เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย (Content Creator)

เนื้อหาคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับเด็กและผู้หญิงในประเด็น เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ วิธีปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงในครอบครัว รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ฯลฯ รวมถึงเรื่องข้อมูลตามกระแสสังคม เช่น กลโกงออนไลน์, Romance scam ฯลฯ เผยแพร่ลงใน Social media ขององค์กร ให้เกิดการส่งต่อความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมต่อไป

จำนวน

 • อย่างน้อย 1-2 คอนเทนต์/สัปดาห์ (ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)
 • เขียนแต่เนื้อหา ไม่ต้องทำภาพกราฟิกเอง

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีการตรวจและให้คำแนะนำโดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเขียนคอนเทนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการเขียนคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์
 • ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในสื่อ Social media ขององค์กร สามารถนำไปใช้เป็นผลงานใน Portfolio ได้ (อาจมีการปรับแก้และจบงานโดยทีมงานของมูลนิธิฯ)
 • ได้ทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและสตรี
 • ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่มอาสาสมัคร
 • ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัคร แต่สามารถออกใบเกียรติบัตรรับรองการเป็นอาสาสมัครให้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจมีการประชุมกลุ่มอาสาสมัครผ่านทาง Line หรือ Zoom อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (เพื่อรับฟีดแบคและ Brainstorm ไอเดียร่วมกัน)
 • สามารถให้ทางมูลนิธิฯ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น ทีมอาสาสื่อสารฯ เช่น สิ่งที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร
 • หากสนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ทาง https://forms.gle/223AgJMAeJi6oNFu6 และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
  • **ปิดรับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวน  ขอบคุณค่ะ

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: