อยากช่วยเหลือสังคมและทำตัวให้เป็นประโยชน์ เรื่องเงินไม่สำคัญ ไม่มีไม่เป็นไร ขอแค่ที่นอนและอาหาร3มื้อ