อาสาสร้างสุขวันที่ 9 มีนาคม 2567 

เวลา 08.30-17.00 น. (2กิจกรรม)
?หมอนหนุนสร้างสุข ช่วงเช้า 8.30 – 12.30 น. (สมทบ 200 บาท)
?ยาดมมอบสุข ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น. (สมทบ 250 บาท)
สถานที่ : ตลาดลาดพร้าวฮาร์เวสต์ อาคาร PK Mansion ซ.ลาดพร้าว 35/2
 

อาสาหมอนหนุนอุ่นรักเพื่อเด็กปฐมวัย

อาสาหมอนหนุนอุ่นรัก – - ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย ชุดเครื่องนอนเด็กจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมอนเด็ก และนวมรองนอน แต่หลายศูนย์ยังขาดแคลนเครื่องนอน มีไม่เพียงพอ หรือที่เคยมีก็ชำรุดเกินไปที่จะใช้ได้แล้วแต่ไม่มีกำลังพอจะจัดหาใหม่ กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อผลิตเครื่องนอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจึงจัดให้มีขึ้น 2 กิจกรรม คือ อาสาสมัครผลิต “หมอนหนุนอุ่นรัก” และ อาสาสมัครผลิต“นวม(ปู)นอน ซ่อนรัก” เพื่อเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้เด็กก่อนวัยเรียน ภายใต้โครงการพลเมืองอาสา พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม เราเชื่อว่าเมื่อกำลังเล็กๆรวมกัน จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สวยงาม มาร่วมสร้างวัฒนธรรมสังคมการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันร่วมกัน การทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่าหลายปีมานี้ ได้รับเสียงตอบรับจากเด็กและคุณครูผู้สอนประจำศูนย์เด็กเป็นอย่างดี

อาสายาดม มอบสุข เพื่อมอบให้กิจกรรมเยี่ยมตายาย

นักจิตวิทยากล่าวเอาไว้ว่า “กลิ่นส่งผลต่อความทรงจำของเรามากที่สุด”กลิ่น มักเชื่อมกับความทรงจำระยะยาวของเรา ทำให้เราย้อนคิดถึงความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้สึกต่างๆในช่วงเวลานั้น ทำให้ช่วงเวลานั้นมันย้อนกลับมา  ฉะนั้นใน workshop นี้จะพาอาสาสมัครทุกคนย้อนกลับไปตามหา กลิ่น ที่เป็นกลิ่นของตัวเอง กลิ่นของความสุขที่ทำให้เรายังคงยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึง พร้อมร่วมแบ่งปัน กลิ่นนั้น เพื่อส่งต่อความสุขของเรา สู่ตายายในชุมชน ให้ได้รับความสุขเช่นกัน

การสมัคร
สมัครโดยระบุ ชื่อ-นามสกุล….. ชื่อกิจกรรม….. ส่งที่
1 .) inbox มาที่เพจ : พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801588620
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ Google form และให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว Summit ส่งกลับ ถือว่าเป็นการสมัครอย่างเสร็จสมบูรณ์

การสมทบ

อาสาหมอนหนุนอุ่นรักเพื่อเด็กปฐมวัย

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ200 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และค่าจัดส่งหมอน ให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

อาสายาดม มอบสุข เพื่อมอบให้กิจกรรมเยี่ยมตายาย

ผู้เข้าร่วมสมทบกิจกรรม ท่านละ 250 บาท (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์  โดยสมทบหลังจากแจ้งตอบรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น ที่ บัญชีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 069-1-42662-9 หรือสแกน QR Code ตามภาพใน google form ที่เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ให้

 

การเดินทาง

รถโดยสาร: สาย 8, 27,44, 73, 92,137, 178, 502, 514

รถไฟฟ้า: รถไฟฟาสายสีเหลืองลงสถานีภาวนา

อื่นๆ: ปักหมุด PK Mansion ลาดพร้าว 35/2 เข้าไปเจอตึกเลย กิจกรรมอยู่โซนตลาดใต้ตึกวันเสาร์

พิกัด

https://maps.app.goo.gl/GmEw4fPJDto1QoDC7

ประสานกิจกรรม / Contact

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) Thai Volunteer Service (TVS)

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

E-mail volunteerservice@gmail.com

Facebook : พลเมืองอาสา-citizenvolunteer

โทร./ Phone 095-9977724 (วัน/เวลางาน office hour 09:00-17:30 น.)

#พลเมืองอาสา #CSR #จิตอาสา #อาสาสมัคร #พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: