อาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กบ้านเฟื่องฟ้า

ทุกวันนี้ มีเด็กอาศัยในสถานสงเคราะห์กว่า 7,000 คน ถึงแม้ว่ารัฐได้จัดสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้เด็กอย่างครบครัน แต่บางสิ่งที่สำคัญที่เด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการ คือ การเลี้ยงดู พูดคุย อย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่า อาสาสมัคร 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน เพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นประจำต่อเนื่องกัน 16 ครั้ง ช่วยให้เด็กมีสมาธิเรียนรู้ได้ดีขึ้น เด็กพูดได้เร็วขึ้น ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

โครงการพัฒนาแหล่ง(ศูนย์)เรียนรู้และส่งเสริมจิตอาสาเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ จึงเปิดรับสมัครจิตอาสาที่มีเวลาว่างเพียงสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ได้เข้ามามีส่วนช่วยเลี้ยงดูใกล้ชิดในลักษณะอาสา 1 คนดูแลเด็ก 1 คน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันประมาณ 4 เดือน ( 16 ครั้ง) เพื่อให้เด็กๆได้รับความอบอุ่นเสมือนมีคนในครอบครัวดูแล และอาสายังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาสาเลือกทำกิจกรรม วันใดวันหนึ่ง ต่อไปนี้
@วันพฤหัสฯ   เวลา 9.00-12.00 น.

@วันอาทิตย์   เวลา 14.00-16.00 น.

กิจกรรมอาสา
-ดูแลเด็ก ชาย-หญิง อายุ 2-5 ปี  เป็นเพื่อนเล่น ป้อนข้าว เสริมทักษะตามวัย โดยมาดูแลเด็กต่อเนื่อง 16 ครั้ง (เพียงสัปดาห์ละครั้ง ตามวันที่ท่านเลือก)

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
1.มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.มีจิตใจรักเด็ก และพร้อมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก
3.มีเวลาว่าง สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 16 ครั้ง
4.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่..
ใบสมัครอาสาบ้านเฟื่องฟ้า รุ่น2-2562

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: