ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิสุขภาพไทย

  • องค์กรพัฒนาเอกชน
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, เทคโนโลยี/สารสนเทศ
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, สอนหนังสือเด็ก, คอมพิวเตอร์/ไอที
  • แนะนำตัวเอง :องค์กรพัฒนาเอกชน
  • งานอาสาที่อยากทำ :เด็กและเยาวชน

อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

       ตลอดระยะเวลา 10 ปีอาสาสร้างสุขให้เด็ก (พ.ศ.2548-2558) มูลนิธิสุขภาพไทยและเครือข่าย ได้ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร ร่วมกับสถานสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันดำเนินงานใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์Read more

 
Image Not Available

อาสาทำความสะอาดห้องนอนเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้านRead more

 

อาสาทำความสะอาดอาคารพยาบาลบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้านRead more

 

อาสาทำความสะอาดอาคารบ้านเด็กอ่อนรังสิต คลอง 6

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยทำงานด้านอาสาสมัครร่วมกับ 5 บ้านRead more

 

ปรับภูมิทัศน์บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นนทบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เนื่องด้วยมูลนิธิสุขภาพไทยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมด้านอาสาสมัครขึ้นร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับผู้รับบริการภายในบ้านพักฯแห่งนี้ ให้เกิดความผ่อนคลายในระหว่างที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว แต่ก่อนที่จะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องปรับสภาพภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อให้พื้นที่การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครเป็นไปอย่างเหมาะสม สะอาดและปลอดภัย จึงขอเชิญชวนชาวจิตอาสาทุกท่าน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวRead more

 

อาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ใจสุข จิตอาสาสมัครเป็นอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์           มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่Read more

 

ชวนเป็นพี่อาสา ให้เด็กบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ใจสุข จิตอาสา สมัครเป็นอาสาให้เด็ก ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548Read more

 

อาสาสร้างสุขให้เด็กบ้านเด็กอ่อนรังสิต

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ทุกวันนี้ มีเด็กอาศัยในสถานสงเคราะห์กว่า 7,000 คน ถึงแม้ว่ารัฐได้จัดสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้เด็กอย่างครบครัน แต่บางสิ่งที่สำคัญที่เด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการ คือ การเลี้ยงดู พูดคุยRead more

 

อาสาสร้างสุขให้เด็กบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ทุกวันนี้ มีเด็กอาศัยในสถานสงเคราะห์กว่า 7,000 คน ถึงแม้ว่ารัฐได้จัดสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้เด็กอย่างครบครัน แต่บางสิ่งที่สำคัญที่เด็กๆทุกคนบนโลกใบนี้ต้องการ คือ การเลี้ยงดู พูดคุยRead more

 

ทำความสะอาดห้องนอนเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควรRead more

 

อาสาดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์” มาตั้งแต่ ปี 2548ปัจจุบันมีเป้าหมายใน  5 สถานสงเคราะห์ จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิสุขภาพไทย พบว่าRead more

 

จิตอาสาทำความสะอาดบ้านราชวิถี 23 ธ.ค.61 (เต็มแล้ว)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

แจ้งปิดรับสมัคร (เต็มแล้ว) รับสมัครจิตอาสา  ทำความสะอาดพื้นที่กิจกรรมให้เด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบานราชวิถี       วันอาทิตย์ที่Read more

 

จิตอาสาทำความสะอาดอาคารพักเด็กบ้านรังสิต

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

     ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาด อาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเด็กๆในสถานRead more

 

จิตอาสาทำความสะอาด อาคารพักเด็กบ้านเฟื่องฟ้า

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

      ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาด อาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัครRead more

 

จิตอาสาทำความสะอาดอาคารพักเด็กในสถานสงเคราะห์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ลักษณะกิจกรรม    :    เช็ค ล้าง เบาะนอน ของเล่น พัดลมRead more

 

รับสมัครจิตอาสา ทำความสะอาดห้องนอนน้องที่บ้านรังสิต

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกันซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทยจึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครจิตอาสาบ้านเด็กอ่อนรังสิต ที่นี่..คลิก 1.ดาวโหลดใบสมัครRead more

 

ปันเวลา สร้างรอยยิ้ม ด้วยการเป็นอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็กRead more

 

ปรับภูมิทัศน์อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านราชวิถี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้ บ้านราชวิถี วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย.2561  เวลา 8.30-12.00 น.Read more

 

อาสาทำความสะอาดห้องนอนเด็กพิการบ้านเฟื่องฟ้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 ..ด่วน..!!       รับสมัครจิตอาสา ห้องนอนเด็กพิการ บ้านเฟื่องฟ้า  (ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)    Read more

 

จิตอาสาทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้บ้านเด็กอ่อนรังสิต (เต็มแล้ว)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

แจ้งปิดรับสมัคร (เต็มแล้ว) รับสมัครจิตอาสา  ทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (คลอง 5) จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่Read more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด