รับ! อาสาสมัคร เขียน CONTENT Infographic บทความข่าว บทความวิชาการ บทความทันเหตุการณ์ตามประเด็นงานที่น่าสนใจ

นำเสนอสื่อและประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ มาร่วมเป็นครอบครัวเราในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักเพื่อสร้างครอบครัว สังคม ชุนชนและคนทั่วไป

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: