โอกาสดีๆสำหรับคนพิการที่จะได้ร่วมงานกับองค์การสหประชาชาติ
UNICEF ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครเยาวชน สำหรับตำแหน่ง National UNV HR Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) โดยตำแหน่งนี้เปิดรับสมัครสำหรับคนพิการ ในประเทศไทย
การศึกษา : ระดับปริญญาตรีในคณะ HR Management, Business Administration, International Development, Statistics, Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน :
– ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประสบการณ์ด้าน การสรรหาทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และงานวิเคราะห์ข้อมูล
– ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft (Excel, Word, Power Point และอื่นๆ)
– มีความสนใจในการทำงานเกี่ยวกับเด็กและงานอาสาสมัคร
ภาษา :
– อังกฤษ (ระดับการทำงาน)
สวัสดิการ :
– เงินอาสาสมัครแรกเข้า : 400 USD
– ค่ายังชีพรายเดือน : 38,006 บาท
– เงินก้อนเมื่อสำเร็จภารกิจ : 3,958.92 บาท
– ประกันสุขภาพ : 100 % โดยบริษัท Cigna
– ลาพักร้อน : 2.5 วัน ต่อเดือน
– ลาคลอด : 16 อาทิตย์
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ ประเทศไทย ช่องทางการสมัคร (ทางองค์กรจะรับใบสมัครผ่านทางเวปไซต์เท่านั้น) : https://app.unv.org/opportunities/1752179763092736
วันปิดรับสมัคร : 22 เมษายน

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: