กิจกรรมทำบ้านปลาจากซั้งเชือก อนุรักษ์พันธุ์ปูแสม 10 มิ.ย. 2566
@ หมู่บ้านประมงบางปู – หาดแหลมศาลา – ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
06.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( มีแผนที่ให้ดูในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.00 น
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
– รถขึ้นทางด่วนไปทางพระราม 2 ท่านที่จะขอขึ้นระหว่างทาง สามารถรอได้ที่หน้าบิ๊กซีพระราม 2 และโลตัสพระราม 2
– แวะเข้าห้องน้ำจุดพักรถบริเวณจังหวัดเพชรบุรี
10.40 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงร้านยกซดซีฟู๊ด สามร้อยยอด จ.ประจวบ
– รับฟังคำชี้แจง ฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน การนำเอากระป๋องที่เป็นขยะอลูมิเนียม มารีไซเคิลทำเป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ที่ชาวบ้านใช้ดักปูแสม
– กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูแสมลงสู่แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ
12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน
– พักผ่อนตามอัธยาศัย ร้านติดกับแม่น้ำและป่าชายเลน มีปลาตีน กับ ปูก้ามดาบให้ดู
12.40 น ขึ้นรถ ออกเดินทางต่อ
13.00 น ( โดยประมาณ ) ถึงท่าเรือบ้านบางปู ( ด่านอุทยาน จุดที่จะข้ามไปหาดแหลมศาลาและถ้ำพระยานคร )
– ลงจากรถ รวมพลที่ศาลาเอนกประสงค์ ผู้จัดเดินไปซื้อตั๋วค่าธรรมเนียมอุทยาน
– กิจกรรมทำบ้านปลาจากซั้งเชือก ( ใช้พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน ) โดยวิทยากรของกรีน อีเว้นท์ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
( บ้านปลาจากซั้งเชือกที่ทำขึ้น ผู้จัดกิจกรรมจะนำกลับ เมื่อสะสมได้ 10 ชุดขึ้นไป จะนำไปมอบให้สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง )
– ถ่ายรูปหมู่
13.30 น ข้ามไปยังหาดแหลมศาลา มี 2 วิธีให้เลือก ( ไม่บังคับ แล้วแต่ว่าใครจะเลือกวิธีไหน )
( 1 ) เดินข้ามเขาเทียน ระยะทาง 530 ม. ถึงหาดแหลมศาลา
( 2 ) ใช้บริการเรือรับจ้าง อ้อมเขาเทียนไปส่งยังหาดแหลมศาลา ค่าเรือลำละประมาณ 300-400 บาทนั่งได้ 7-8 คน สามารถจับกลุ่มหารกันได้ในหมู่ผู้ร่วมกิจกรรมของเราเอง หรือหารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็ได้
– เมื่อถึงหาดแหลมศาลาแล้วจะมีร้านค้าต่างๆ และร้านสวัสดิการของอุทยาน สามารถพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเดินต่อได้
– ขึ้นไปถ้ำพระยานคร โดยต้องเดินจากหาดแหลมศาลาขึ้นเขา ระยะทางจากหาดแหลมศาลา-ถ้ำพระยานคร 430 ม. ( ตามเส้นทางเดินมักจะมีค่างแว่นถิ่นใต้ หากินอยู่ตามต้นไม้ แล้วแต่จังหวะและโอกาสที่จะได้พบเห็น )
– ถึงถ้ำพระยานคร เมื่อเยี่ยมชมเสร็จแล้ว ทยอยเดินทางกลับไปรวมกันที่รถ ( กลับทางเดิม เดินกลับลงไปถึงหาดแหลมศาลาแล้วมีให้เลือก 2 วิธีเหมือนเดิม คือ เดินข้ามเขาเทียน กับ นั่งเรือ )
16.00 น เช็คจำนวนคนบนรถ เมื่อครบแล้วเดินทางกลับ
– แวะซื้อของฝากและรับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณสองทุ่ม ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : เวลาในกำหนดการอาจมีการคาดเคลื่อน และลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

รับ 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )

ค่าสมัครคนละ 760 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 30 คน ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
(2) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
(3) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
(4) วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม และเอกสารการเรียนรู้
(5) สตาฟและวิทยากร
(6) ใบประกาศ ( จะได้รับเป็นไฟล์ทางออนไลน์ หลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

สำหรับคนที่จะเดินทางไปเองไม่ไปกับรถหมู่คณะ จำกัดไม่เกิน 10 คน นัดพบที่ร้านยกซดซีฟู๊ด สามร้อยยอด จ.ประจวบ 10.40 น ( ควรเผื่อเวลา เพราะคณะอาจจะถึงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ) สมทบค่าใช้จ่ายคนละ 420 บาท

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจว่าค่ายกิจกรรม งานของเราเป็นแนวค่ายกิจกรรม ไม่ใช่บริษัททัวร์ ( ไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ )

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรม ( ทำบ้านปลา ปล่อยปู สามร้อยยอด ) เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ )
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( เอาไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/615727293801795 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม ว่าที่ร้อยเอก สราวุฒิ สารคำ 084-526-6834 ( มีไลน์ )

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: