อาสาเก็บขยะและดูแลต้นไม้ สวนสาธารณะรมณีนาถ MRT สามยอด

เชิญชวนอาสามาร่วมทำกิจกรรม อาสาบำรุงต้นไม้ โดยอาสาจะได้ทำกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และ เก็บขยะในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะรมณียนาถ

กำหนดการ

8.00 เริ่มลงทะเบียนเช็คชื่อ

8.40 ฟังคำอธิบาย

9.30 เริ่มกิจกรรมเก็บกวาดเศษใบไม้แห้ง ,พรวนดิน,รดน้ำต้นไม้, เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยจากเปลือกไข่ และกากกาแฟ

10.30 พักเบรค

10.40 เริ่มทำกิจกรรมเก็บขยะ,และถอนวัชพืช

12.00 โดยประมาณเสร็จกิจกรรม

 

 

สมทบค่าอุปกรณ์และน้ำดื่มในการทำกิจกรรมท่านละ 220 บาท

*** มีเกียรติบัตรมอบให้อาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม สะสมชม.กิจกรรมจิตอาสาได้

การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจากแอดมินและชำระค่ากิจกรรมเท่านั้น

 

 

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: