อาสาสมัครทำโป่งเทียม 16 ธันวาคม 2566
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

       โป่งคือบริเวณที่เป็นดินเค็ม สัตว์เคี้ยวเอื้องจำเป็นต้องกินเกลือเพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร แต่เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่ป่าเหลือน้อย สัตว์ป่าไม่สามารถโยกย้ายถิ่นฐานได้โดยอิสระ เมื่อพื้นที่หากินของสัตว์ป่ามีจำกัด จึงเกิดแนวคิดการทำโป่งเทียม โดยนำเกลือและแร่ธาตุอาหารสัตว์ผสมคลุกเคล้ากันแล้วใส่ลงไปในดิน เพื่อให้สัตว์ป่ามาเลียกินโดยยังคงพฤติกรรมตามธรรมชาติเอาไว้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
07.30 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( พหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ใกล้บีทีเอสสนามเป้า ) รถออก 08.00 น

11.00 น ( โดยประมาณ ) เดินทางถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
– กิจกรรมกลุ่ม รับฟังคำชี้แจง ฟังการบรรยาย

11.30 น รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น ขึ้นรถกระบะโฟร์วีล เดินทางไปทำโป่งเทียม
– ฟังบรรยาย ลงมือปฏิบัติ
– ถ่ายภาพหมู่ เก็บอุปกรณ์
– ถ้าเวลาเหลืออาจพาเดินศึกษาธรรมชาติ

16.00 น เดินทางกลับ
คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯ ประมาณช่วง 18.30 น – 19.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของอาสา เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีความเข้าใจในคำว่า จิตอาสา หรืออาสาสมัคร ไม่เรื่องมาก ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ( เรามีสตาฟคอยดูแลอีกที ) พร้อมเปิดใจรับผู้อื่นเป็นเพื่อนใหม่และมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2. ไม่จำกัดอายุ รับทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้สมัครต้องพิจารณาว่าตัวเองเหมาะสำหรับงานหรือไม่ สุขภาพร่างกายไหวหรือไม่

รับสมัครคนไปกับรถของทางคณะ 30 คน
ค่าสมัคร 680 บาท เพื่อเป็นค่ารถตู้ รถกระบะโฟร์วีล อาหารกลางวันและน้ำดื่ม และเป็นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์รวมถึงค่าเจ้าหน้าที่ให้แก่อุทยาน
*** ยกเว้น *** ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานไม่รวมในค่าสมัคร ทางผู้จัดจะจ่ายรวมให้ก่อน สมาชิกทยอยจ่ายให้ผู้จัดในวันงาน ตามราคาจริงที่แตกต่างกัน แล้วแต่ว่าเป็นเด็ก นักเรียน ผู้ใหญ่ หรือสูงวัย

รับสมัครคนเดินทางไปกลับเอง 15 คน
ค่าสมัคร 450 บาท นัดพบ 11.00 น หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ( จอดรถไว้ที่ทำการอุทยานแล้วขึ้นโฟร์วีลไปด้วยกัน )

*** มีเกียรติบัตร ***

 

*** ขั้นตอน/วิธีการสมัคร ***

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) เพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม web.facebook.com/EPV.or.th
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ชื่อกิจกรรมที่ต้องการสมัคร ( อาสาทำโป่งเทียม )
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล ( เพื่อพิมพ์ใบประกาศ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 2-3 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลง

 

ห้องกิจกรรมในเพจ web.facebook.com/events/edit/2116752495335456

วิธีการสมัคร:

จำนวนอาสาสมัครที่รับ:
ค่าใช้จ่าย:
พื้นที่ปฏิบัติงาน:
ปิดรับสมัครวันที่:
อีเมล:
เบอร์ติดต่อ: