กิจกรรมเก็บขยะ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า ลพบุรี 18 ธ.ค. 2565
@ ศาลพระกาฬ–พระปรางค์สามยอด–วัดเขาจีนแล–ทุ่งทานตะวัน–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

       กรีน อีเว้นท์ Green Event ( กิจกรรมสีเขียว ) เป็นกิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิหรือ NGO ( ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากเงินบริจาค ) แต่เป็นกลุ่มจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นสนับสนุนชุมชน ให้ชาวบ้านมีรายได้ หากคนพื้นที่อยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรม แบ่งไปสนับสนุนชมรมจิตอาสาไม่แสวงผลกำไร ในนามเพจ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/EPV.or.th ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และสะสมเป็นทุนทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินบริจาค

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
07.00 น รวมพลขึ้นรถที่ ปตท.สนามเป้า ( อยู่ใกล้ ททบ.5 หรือ BTS สนามเป้า ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ ดูแผนที่ได้ในห้องกิจกรรม ) , รถออก 07.30 น
– เดินทางโดยรถบัสแอร์ , กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้
– รถขึ้นทางด่วนวิ่งเส้นพระราม 2 ผู้ที่จะขอขึ้นระหว่างทาง ต้องนัดตรงจุดเด่นๆ ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและหาง่าย เช่น บิ๊กซีพระราม 2 โลตัสพระราม 2 เป็นต้น

10.00 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงตัวเมืองลพบุรี
– เก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวเมืองลพบุรี บริเวณ ศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด
11.00 น ขึ้นรถ เดินทางต่อ ไปวัดเวฬุวัน ( วัดเขาจีนแล )
11.30น รับประทานอาหารกลางวัน
– รวมพล ชี้แจง นัดหมายเวลากลับขึ้นรถ
– ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าตามสองข้างทางระหว่างเดินขึ้นบันใดนาคไปตามเนินเขา ( บันใด 436 ขั้น ) ถึงจุดสูงสุดแล้วสามารถไหว้พระทำบุญแล้วทยอยกลับไปรอกันที่ด้านล่าง รอกลับขึ้นรถตามเวลานัดหมาย
– ไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ดูที่มาของคำว่า รถไฟลอยน้ำ
– เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
– ไปแวะเยี่ยมชม ถ่ายรูปและซื้อของฝากที่ทุ่งดอกทานตะวัน
– คาดว่าน่าจะถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.30 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

หมายเหตุ : ลำดับกิจกรรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน้างาน

รับสมัคร 40 คน ( กรณีมีผู้สนใจเยอะขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้จัดพิจารณาได้ว่าจะปรับเพิ่มจำนวนหรือไม่ )
ค่าสมัครคนละ 570 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถบัสแอร์ไป-กลับ กรณีใกล้วันเดินทางแล้วผู้เข้าร่วมไม่ถึง 30 คนค่าเหมารถบัสไม่พอขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถตู้ ( มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสารทั้งรถตู้รถบัส )
(2) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม
(3) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น หนังสติ๊ก กระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ ( โบรชัวร์ ) ฯลฯ
(4) สตาฟและวิทยากร
(5) ค่าบำรุงสถานที่ให้แก่วัด
(6) สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศเพื่อนำไปใช้สามารถขอรับได้ ( จะได้รับเป็นไฟล์รูปภาพหลังจบงาน สามารถนำไปประกอบพล็อต-รายงานของ นร. นศ. หรือเก็บไว้เป็นเรซูเม่ หรือเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกได้ )

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***
1. ไม่จำกัดอายุ ( เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ) โดยท่านต้องพิจารณาเอาเองจากโปรแกรมว่าสุขภาพของท่านเหมาะสมกับโปรแกรมนี้หรือไม่
2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 โดสขึ้นไป
3. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจว่ากลุ่มจัดทริป หรือค่ายกิจกรรม งานของเราไม่มีไกด์ทัวร์ มีแค่สตาฟคอยดูว่าคนขึ้นรถครบไม่ครบ

*** ข้อตกลง ***
1. การโอนค่าสมัครเป็นการผูกมัดกันตามธรรมเนียมสากล เมื่อจองสิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปด้วยเหตุใดก็ตาม ( ยกเว้นข้อ 2 ) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถเก็บยอดไว้สมัครครั้งอื่นได้ ( แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมได้ )
2. กรณีพิเศษ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนถึงวันเดินทาง สามารถเก็บยอดค่าสมัครไว้ใช้รอบอื่นหรือกิจกรรมอื่นของเราได้ แต่ต้องมีเอกสารการแพทย์ยืนยัน ( ไม่รับรูปถ่าย ATK ) ผลล่วงหน้าไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง
3. เหตุที่อยู่เหนือการควบคุมที่จำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรม เช่น ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติรัฐประหาร จลาจล ก่อการร้าย ส่วนโรคระบาดเฉพาะมีประกาศข้อบังคับจากภาครัฐ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทาง หรือมีการปิดสถานที่เท่านั้น หากผู้จัดยกเลิกงาน สามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวน
4. ผู้สมัครเข้าร่วมถือว่ายินยอมให้ถ่ายทำและอนุญาตให้นำภาพหรือคลิปที่มีตนเองปรากฎอยู่เผยแพร่ออกสื่อได้ทุกช่องทาง

<<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>>

1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event  www.facebook.com/GreenEvent.or.th
ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834
ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
– ระบุชื่อกิจกรรม เพราะบางทีเรามีหลายงาน
– คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
– ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ )
– เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น )

2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน )

3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม web.facebook.com/events/5612830125475183 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

วิธีการสมัคร: <<< ขั้นตอนและวิธีการสมัคร >>> 1. ส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box ( ข้อความแชท ) เพจ กรีน อีเว้นท์ Green Event https://www.facebook.com/GreenEvent.or.th ช่องทางสำรอง ส่งข้อความได้ทางไลน์ เบอร์ 0845266834 ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้ - ระบุชื่อกิจกรรม เพราะบางทีเรามีหลายงาน - คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล - ชื่อเล่น ( เพื่อจัดทำป้ายชื่อห้อยคอ ) - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ( ไว้ติดต่อกันเวลาจำเป็น ) 2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้วเราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 3-5 วันให้ท่านแจ้งโอนค่าสมัครเพื่อเป็นการยืนยัน ( ยิ่งใกล้เต็มจะปรับลดเวลาลงเรื่อยๆ เหลือ 1-2 วัน ) 3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม https://web.facebook.com/events/5612830125475183 เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 40 คน
ค่าใช้จ่าย: 570 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: ลพบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 16/12/2022
อีเมล: GreenEvent.or.th@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 526-6834