กิจกรรม Pen Pal Day “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 6 ”

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2562

งาน Good society Expo โซน Central Court (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 เซนทรัลเวิร์ด

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

จากกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1-5 ที่ผ่านมาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 144 คน ตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ทั้งหมด  1,678 ฉบับ

เมื่อน้อง ๆ ได้รับจดหมายจากพี่ ๆ อาสา ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น ดังนี้

 

“ขอบคุณสำหรับจดหมายที่พี่เขียนมาให้นะคะ หนูคิดว่านั้นคือกำลังใจส่วนหนึ่ง เวลาอ่านแล้วมันทำให้หนูรู้สึกดีมาก”

“ขอบคุณจดหมายทุกฉบับที่พี่ ๆ เขียนตอบกลับมาให้กำลังใจ ให้คำปรึกษามาโดยตลอด 3 ปี หนูจะเก็บไว้ให้ดีที่สุด”

 

 1. ภาระกิจของอาสา
  • เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่อ อาสาสมัคร 1 ท่าน
 2. คุณสมบัติอาสาสมัคร
  • หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1-5 แล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามใน google form
  • อายุ 20-60 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ลงบนโปสการ์ด
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้น จนจบกิจกรรม
 1. สถานที่ปฏิบัติงาน
 • งาน Good society Expo โซน Central Court (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

 

 1. วัน เวลาปฏิบัติงาน และจำนวนที่เปิดรับอาสาสมัคร
รอบที่ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา จำนวนอาสาที่เปิดรับ
รอบที่ 1 วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 10.00-12.30 น. 20 คน
รอบที่ 2 วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 10.00-12.30 น. 20 คน
รอบที่ 3 วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 14.00-16.30 น. 15 คน

 

 1. ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์
 1. ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ประกาศรับอาสาสมัคร ตั้งแต่ 6 กันยายน  – 4 ตุลาคม 2562 · เว็บไซต์, Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายพุทธิกา

· กรอกใบสมัครออนไลน์ และ ทำแบบสอบถาม
https://ybf.premier.co.th/scholar/index_volunteer.php

คัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ – 4 ตุลาคม 2562

 

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก   7 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊ก เว็บไซต์เครือข่ายจิตอาสา และ อีเมล จากระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร ยุวพัฒน์
กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 6

“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ”

11-12 ตุลาคม 2562 รอบที่ 1  วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 10.00-12.30 น.

รอบที่ 2  วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 10.00-12.30 น.

รอบที่ 3 วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 14.00-16.30 น.

ณ งาน Good society Expo โซน Central Court (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143  มือถือ : 092 263 6915

อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th   เวลาทำการ 08.00-17.00 น.