ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่จะมีกุ้งจำนวนนับแสนตัวพากันเดินขบวนทวนกระแสน้ำเชี่ยวในแก่งลำดวน บ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นมาบริเวณโขดหินลานพันรู แล้วมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาพนมดงรัก โดยกุ้งเหล่านี้จะต้องพาตัวเองกลับไปยังแหล่งกำเนิดที่ต้นน้ำบนยอดเขา เพื่อไปสืบพันธุ์และวางไข่กุ้งในช่วงหน้าฝน การที่จะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปถึงยังต้นน้ำได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบาก ทำให้กุ้งเหล่านี้ต้องเดินผ่านโขดหินขึ้นมา แล้วค่อย ๆ ไต่หลบหลีกกระแสน้ำไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะปีนขึ้น-ลงในระยะทางไม่เกิน 2 เมตร ในแต่ละจุด
กุ้งเดินขบวนส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งฝอยและกุ้งก้ามขน ซึ่งมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงและอาศัยอยู่ตามผิวน้ำหรือริมตลิ่ง
กุ้งเดินขบวน จะเกิดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหลังฝนตกหนักหรือสายน้ำในแก่งมีความเชี่ยวกราก

กดติดตามเพจ กฤษณ์อาสา ได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

ภารกิจอาสา การอนุรักษ์และศึกษาธรรมชาติ

1.ทำป้ายการอนุรักษ์พื้นที่แก่งลำดวน
2.รักษาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะตามโขดหิน ในพื้นที่แก่งลำดวน
3.เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

กำหนดการ
วันศุกร์ที่31ส.ค 2561นัดพบกันที่ปั๊มเชลล์ใต้สถานนีBTSอารีย์
19.30น.ลงทะเบียนรายชื่อ
20.00น.ออกเดินทาง
06.00น.ถึงอำเภอน้ำยืน แวะน้ำตก
12.00.รับประทานอาหารเที้ยง
13.00น.เดินทางสู่ที่พัก ทำภารกิจป้าย
15.00น.เดินทางไปแก่งลำดวน ติดตั้งป้าย
เก็บขยะตามโขดหิน
17.00.เดินทางกลับที่พัก
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)
20.00น.เดินทางแก่งลำดวน ดูปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวน
22.00น.เดินทางกลับที่พัก พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่2 ก.ย 2561
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อ2)
08.30น.เดินทางไปน้ำตกห้วยหลวง
10.00น.เดินทางสู่ชายแดน ซื้อของฝาก
12.00น.เดินทางกลับ กทม….
21.00น.ถึง กทม โดยประมาณ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับสมัครจำนวน20ท่าน
ค่าสมัครท่านละ1890บาท
1ค่ารถตู้ไปกลับ
2.ค่าที่พัก รีสอร์ท
3.ค่าอาหาร2มื้อ
4.ค่าอุปกรณ์ ทำป้าย ต่างๆ

ครั้งที่1โอนเงินจำนวน 890บาท เพื่อลงทะเบียน
ครั้งที่2โอนเงินจำนวน 1,000บาท เพื่อยืนยันกิจกรรม

มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท
เบิกค่ารักษา๑๐๐,๐๐บาท

วิธีการสมัคร
1.โอนเงินผ่าน ชื่อ กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 กรุงไทย
2.สมัครผ่านข้อความ กฤษณ์อาสา
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ กฤษณ์อาสา
https://www.facebook.com/kritAsa/
4.แจ้งชื่อ นามสกุล

สิ่งที่เตรียมไป
1.หมวกกันแดด
2.เสื้อกันฝน
3.ยารักษาโรค

ค่าใช้จ่าย : 1890บาท