ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาด อาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเด็กๆในสถาน สงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้าเท่านั้น
..
ลักษณะกิจกรรม  :  เช็ด-ล้าง เบาะนอน เตียง ของเล่นเด็ก พัดลม กระจกหน้าต่าง ถูพื้น
                               ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคาร
วันเวลาทำกิจกรรม   :   วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559   เวลา  8.30 – 12.00 น.
                จำน               วนอาสาที่ต้องการ  :  30  คน

เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://www.thaihof.org/page/3977

และส่งใบสมัครมาที่ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092   
                                                                อีเมล์ thaihof@gmail.com

สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียมตัว
1.ทุกคนพร้อมกัน เวลา 8.30 น. ที่สถานสงเคราะห์ และร่วมงานอาสาจนถึงเวลา 12.00 น.
2.ควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะต่อการมาทำความสะอาดเพราะจะทำให้เสื้อผ้าสกปรกได้ และแนะนำให้เตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยก็จะเป็นการดี
3.เตรียมใจ มาเพื่อทำความดี ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่หยอกล้อกันเสียงดัง ในระหว่างทำกิจกรรม
4.ไม่อนุญาตให้อาสาถ่านรูปเด็กๆ เพราะต้องเคารพในสิทธิเด็ก

 

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี