มูลนิธิสุขภาพไทย เชิญชวน คนใจอาสามาร่วมกันสร้างความสุขง่ายๆ โดยปันเวลาเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาเป็นเพื่อเด็ก สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ถักทอสายสัมพันธ์สร้างความรักความเมตตาให้กับเด็ก

เมื่ออาสาได้แบ่งปันเวลา สร้างรอยยิ้ม และอยู่ร่วมกับเด็กๆ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องประมาณ 4 เดือน(16 ครั้ง) จากการติดตามผลพบว่า
– เด็กมีความสุขมากขึ้น
– เด็กมีพัฒนาการสมวัย
– เด็กเข้าสังคม รู้จักกฏกติกามารยาทเพิ่มขึ้น

ชวนพี่อาสา 1 คน ดูแลเด็ก 1 คน
เริ่มวันนี้ คุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้นวันนี้เช่นกัน

ลักษณะกิจกรรม : ดูแลเด็กพิการชายและหญิง อายุ 2-6 ปี ช่วยป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น สอนอ่านเขียน
โดยพี่อาสา 1 คนจะได้ดูแลเด็ก 1 คน สัปดาห์ละครั้ง ( 16ครั้ง )

เลือกวันทำกิจกรรม(วันใดวันหนึ่ง) ต่อไปนี้

*วันพฤหัสฯ   เวลา 9.00-12.00 น.
*วันอาทิตย์   เวลา 14.00-16.00 น.

คุณสมบัติพี่อาสา
   1.มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีความเมตตาต่อเด็ก มีความสนใจการพัฒนาเด็ก
   2.มีเวลาสัปดาห์ละครั้ง (3 ชั่วโมง) ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4 เดือน (16 ครั้ง)
   3.อายุ 20 ปีขึ้นไป

เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ มูลนิธิสุขภาพไทย ( www.thaihof.org )
คลิกhttp://www.thaihof.org/page/4340

ค่าใช้จ่าย : 0