คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯ และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น.

รับอาสาสมัคร วันละ 40 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่  

วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

1. มีสมาร์ทโฟนที่สามารถรับสัญญาณ wifi ได้

2. มีทักษะในการพูดและการสื่อสาร

3. สามารถลงพื้นที่ได้จริงตามวันและเวลาที่กำหนด

4. อายุระหว่าง 20 – 50 ปีบริบูรณ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 02 419 9350 – 1 , 02 419 9065 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
     4. เลือกกิจกรรม "อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล" ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกศูนย์อาสาสมัครแล้ว

     1. เข้าสู่ระบบ “ศูนย์อาสาสมัครศิริราช”

     2. กดเข้าร่วมกิจกรรม "อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล" 

 

ค่าใช้จ่าย : -