ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

อาสาสมัครศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  • จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรง กำลังสมอง เป็นการเสียสละ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน และสังคมมีความสุขมากขึ้นจากการได้เป็นผู้ให้ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย และต่างประเทศตั้งแต่เหตุการณ์ สึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิ เมื่อปี 2547 คณะฯได้มีการรวมตัวของอาสาสมัครทางการแพทย์เข้าไปช่วยเหลือยังพื้นที่ที่ประสบภัย และเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 ในเหตุการณ์นี้คณะฯเป็นทั้งผู้ที่ประสบภัยและส่งอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายอื่นๆ เป็นต้น จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น คณะฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ งานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ที่ต้องเกิดการปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นผู้ให้ ไปยังบุคลากรภายในและคนในสังคม จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" ขึ้น ภายใต้การดำเนินงาน ของงานกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลRead more

 

ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา” ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม  2561 เวลาRead more

 

ทำความสะอาดถิ่นฐานประวัติศาสตร์ย่านการค้า (วังหลัง)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วย พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการและประชาชนชุมชนเขตบางกอกน้อยขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำความสะอาดถิ่นฐานประวัติศาสตร์ย่านการค้า (วังหลัง)” ในวันจันทร์ที่Read more

 

อาสาใส่ซองส่งความสุข ปี 2561

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครบุคลากรภายในคณะฯและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร “อาสาใส่ซองส่งความสุข ปี 2561”      เนื่องในช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนชาวไทย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลจึงอยากส่งมอบความสุขให้กับผู้บริหารRead more

 

อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะฯ และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการบางกอกน้อยโมเดล” ในวันที่ 25 พฤศจิกายนRead more

 

รับสมัครอาสาช่วยงานจัดภัตตาหารและประเคนภัตราหารเช้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช มีความต้องการรับอาสาสมัครภายในคณะฯ สำหรับร่วมกิจกรรม “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณRead more

 

ฟื้นฟูคูคลองวัดไชยทิศ – พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมฟื้นฟู พัฒนาแม่น้ำคูคลองพร้อมทั้งรณรงค์เพื่อตระหนักในการดูแลรักษา ในกิจกรรมฟื้นฟูคูคลองวัดไชยทิศ – พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อยRead more

 

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายอาลัยแด่พ่อ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 ศูนย์อาสาสมัครศิริราชขอเชิญชวนผู้ที่มีใจอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายอาลัยแด่พ่อ ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  สำนักงานเขตบางกอกน้อย (แห่งใหม่) ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯRead more

 

อาสาสมัครร่วมกิจกรรม “Big Cleaning ถนนวังหลัง”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนตรอกวังหลัง จัดกิจกรรมจัดเก็บกากไขมันและสิ่งปฏิกูล พร้อมทำความสะอาดถนนวังหลัง ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562Read more

 

พับผ้าก๊อส Packing ทดแทนผ้าก๊อส 3

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม พับผ้าก๊อส Packing ทดแทนผ้าก๊อส 3″x3″ โดยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อRead more

 

ความเห็นล่าสุด