อาสาสมัคร ช่วยสร้างอาคารเรียนจากบ้านดิน จำนวน 30 คน  โดยอาสาสมัครมาช่วยลงแรงในการก่อสร้าง และนำวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ไปประกอบให้เป็นอาคารเรียน

กำหนดการกิจกรรมช่วยสร้างอาคารเรียนบ้านดิน

เสาร์ 30 เมษายน

6.00 น.  เดินทางออกจากจุดนัดพบ ที่กรุงเทพ ฯ

14.00 น. เดินทางถึงพื้นที่ทำงาน ศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเนพ่อง  แยกย้ายเก็บของ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. กรรมการมูลนิธิ และผู้นำชุมชน เล่าเรื่องราวของชุมชน

16.00 น.  ครูพื้นที่สรุปรายละเอียดและภารกิจ พร้อมแบ่งฝ่ายในการทำงาน

17.00 น.  ลงพื้นที่ชุมชน (เยี่ยมชมวิถีชีวิตกระเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร)

19.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

20.00 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

22.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม

7.30 น.  รับประทานอาหารเช้า

8.30 น.  ทำงานตามฝ่ายงานที่แบ่งหน้าที่

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น.  ทำงานตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

19.00 น. สรุปงาน และส่งมอบอาคารเรียน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

21.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม (หยุดชดเชยวันแรงงาน)

7.30 น. เดินทางออกจากพื้นที่ศูนย์การเรียน ฯ

14.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ์ภาพ

** กำหนดการเดินทางกลับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อาจจะถึง กทม.ช่วงเย็น แต่ไม่เกิน 18.00 น. **
** ทางมูลนิธิ มีการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านดินไว้ให้ **

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

  • มีสุขภาพที่แข็งแรงระดับหนึ่ง (สภาพอากาศค่อนข้างร้อน)
  • มีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ได้
    (ใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และสัญญาณโทรศัพท์มีเป็นช่วงเวลา)
  • มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถของการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • พร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับทีมงาน และคนในชุมชน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นทีม

 

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ

  • การสร้างบ้านดินจากก้อนฝาง
  • ความสุขใจที่ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

กรอกใบสมัครออนไลน์  http://goo.gl/forms/tksfQHbF5N

มีการเก็บเงินสมทบค่าอาหารและค่าเดินทาง  โดยแบ่งเป็น

  • ค่าเดินทาง 500 บาท
  • ค่าอาหาร (5 มื้อ) 200 บาท

รวม 700 บาท ผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรม โอนเงินค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปิยะ  ไวยานิกรณ์ เลขที่ 703-0252-68-3  เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายรูปสลิป หรือหลักฐานการโอนเงินเข้าอีเมล์ piya@hmr.ac.th

ค่าใช้จ่าย : 700 บาท