งานอาสาสมัครช่วยออกแบบและผลิตอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ COVID-19 ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน!

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลสำคัญที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 ที่ยูนิเซฟต้องการผลิตให้เป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้น เพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดนี้

สื่ออินโฟกราฟิกจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ดูน่าสนใจสำหรับเด็ก ๆ และเยาวชนมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดนี้!

เราต้องการให้คุณช่วยออกแบบข้อมูลที่เรามีซึ่งมีเนื้อหาเป็นจำนวนมาก (text-heavy) ให้เป็นภาพอินโฟกราฟิกที่ดูน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อให้ขยายไปในวงกว้างได้ดีที่สุด

วิธีการสมัคร: สถานที่: ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ระยะเวลากำหนดส่งงาน: ภายใน 2 อาทิตย์หลังจากได้รับหัวข้อและเนื้อหา สนใจสมัคร: https://ajp6.app.link/e/dhA2YSYDY4 สมัครเสร็จแล้วอย่าลืม! กรอกข้อมูลเพิ่มเติมและอัพโหลดพอร์ทโฟลิโอหรือผลงานของคุณในแบบฟอร์มที่จะส่งผ่านอีเมลยืนยันอัตโนมัติไปในอีเมลของคุณ **หากคุณได้รับคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: n/a
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 31/03/2020
อีเมล: Volunteerth@unicef.org
เบอร์ติดต่อ: (662) 356-9216