เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2483 นับเป็นสวนสัตว์เก่าแก่อันดับ2 ของประเทศ
ท่องเที่ยวประหยัด สนุก สะดวก สบาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจธรรมชาติวิถีชีวิตสัตว์ต่างๆและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เป็นสวนสัตว์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว พักผ่อนในแหล่งเดียวกัน

พันโทนิวัต บุญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ลพบุรี

ทำความสะอาด งานวาดรูป งานทาสี