ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

หน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2452 (ร.ศ.124) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ →

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Puey Ungphakorn School of Development Studies

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Puey Ungphakorn School of Development Studies

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121

“สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้การศึกษา อบรม ฝึกฝน การให้บริการแก่ชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับท้องถิ่นชนบทให้แก่ บัณฑิตไทย ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา และทุกสถาบัน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี อ่านต่อ →

เสริมสุข

เสริมสุข

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

2 ถนนพระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

SermSook เปิดทำการ เมื่อ 19 มกราคม 2016 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการส่งข่าวสารข้อมูลการอบรมที่ไม่ได้เก็บค่าลงทะเบียนให้ทุกกลุ่มได้เข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

เสริมสุขเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน
“จัดอบรมในรูปแบบบริการวิชาการแก่สังคม (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) เน้นเสริมสร้างสุข อ่านต่อ →

อาสาสมัครศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาสาสมัครศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

งานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจแห่งการให้ อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรง กำลังสมอง เป็นการเสียสละ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประโยชน์ อ่านต่อ →

สวนสัตว์ลพบุรี Lopburi zoo

สวนสัตว์ลพบุรี Lopburi zoo

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมือง ลพบุรี สวนสัตว์ลพบุรี ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2483 นับเป็นสวนสัตว์เก่าแก่อันดับ2 ของประเทศ
ท่องเที่ยวประหยัด สนุก สะดวก สบาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับ นักเรียน อ่านต่อ →

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.

มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

693 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลอง มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ 10100

ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)

ศูนย์คุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)

0 ความเห็น Pinpoint จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล(CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) จัดตั้งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน อ่านต่อ →

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด