เวลาว่างคือวันอาทิตย์ค่ะ อยากทำอะไรให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมค่ะ