ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

  • มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งชุมชน และองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชน

รับสมัครงานตำแหน่ง IT Developer (นักพัฒนาระบบ)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชนRead more

 

รับสมัครงานตำแหน่ง IT Developer (นักพัฒนาระบบ)

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชนRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครประจำทีมไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเปิดรับอาสาสมัคร   เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมไทย และลงพื้นที่การทำงานจริงในประเทศไทย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ มีอายุไม่ต่ำกว่า 22Read more

 

รับสมัครอาสาสมัครประจำทีมลาว

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเปิดรับอาสาสมัคร   ถ้าคุณรักการเดินทาง,ถ่ายภาพและมีใจอาสา โอกาสของคุณมาถึงแล้ว   เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมลาว และลงพื้นที่การทำงานจริงในประเทศลาว ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีRead more

 

รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงานโครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก” ประเทศไทย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เป็นองค์กรการกุศลอิสระที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและชุมชนผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอนุประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยการทำงานร่วมกันภาครัฐ ภาคเอกชนRead more

 

อาสาสมัครประจำทีมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจประเด็นด้านการศึกษา  รักในการทำงานอาสา ชอบเดินทาง รักเด็ก อยากเข้า มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเทศไทย “ตำแหน่งผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา”Read more

 

ความเห็นล่าสุด