ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

สวนสัตว์ลพบุรี

  • เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2483 นับเป็นสวนสัตว์เก่าแก่อันดับ2 ของประเทศ

สวนสัตว์ลพบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สวนสัตว์ลพบุรีเป็นสวนสัตว์เก่าแก่ใจกลางเมืองลพบุรี สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีพื้นที่รับผิดชอบ 108 ไร่ 2Read more

 

อาสาพัฒนาสวนสัตว์

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เนื่องด้วยปัจจุบันทางสวนสัตว์ลพบุรีต้องการบุคลากรมาช่วยงานในด้านต่างๆ เช่น งานด้านการทำความสะอาด ขัดล้าง เก็บกวาดขยะ ใบไม้ เตรียมอาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ ดูแลสัตว์ป่วยและงานอื่นๆอีกมากจึงเปิดรับผู้ที่สนใจมาช่วยงานอาสาสมัคร สามารถเข้ามาช่วยทำงานได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

เยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เผยแพร่ไปสู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนทั่วไปที่สามารถสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้    หัวข้อการอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ลพบุรี รุ่นที่ 1Read more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด