ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

psdsthammasat

  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, สตรี สิทธิสตรี, คนชรา/ผู้ยากไร้, ผู้พิการ/ไร้ความสามารถ, สิ่งแวดล้อม, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, ส่งเสริมวิชาชีพ, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว, กฎหมาย/ความยุติธรรม
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, สอนหนังสือเด็ก, สันทนาการ/นันทนาการ, งานออกแบบ/สร้างสรรค์, เขียนบทความ/ข่าวสาร, การบริหารจัดการ/ประสานงาน

รับอาสาสมัครไปทำงาน ณ ประเทศภูฏาน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 19 เมษายน 2559 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Read more

 

รับสมัครผู้จบปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 48

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษาRead more

 

รับสมัคร STAFF ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี5

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการ Move World Together รับสมัครทีมงานจัดค่ายผู้นำเยาวชน ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านสำนึกพลเมือง การทำงานเป็นทีมRead more

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator)”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

การอบรมหลักสูตร “วิทยากรกระบวนการมืออาชีพ (Facilitator) จัดโดยโครงการ Move World Together ซึ่งดำเนินงานโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของที่มีประสบการณ์การฝึกอบรมและทำงานการพัฒนาจริงทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30Read more

 

รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัครข้ามพรมแดน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี แบ่งออกเป็น 3 ช่วงRead more

 

บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2560

 

รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)Read more

 

รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

เปิดรับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษาRead more

 

บทความล่าสุด

ความเห็นล่าสุด