ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

มูลนิธิกระจกเงา

  • มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ " สร้างคน " เราจึงสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม " สร้างนวัตกรรม " นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน " แล้วจะสร้างการเปลี่ยนแปลง " เมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน ก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับจูนความคิดที่มุ่งมั่นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป เรา จึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและ นอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐ ประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง" ในปี 2535

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 210

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการครูบ้านนอก รุ่น 210 วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2561Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่201 คน ป่า กาแฟ 9 – 12 ธันวาคม 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูบ้านนอก201 คน – ป่า – กาแฟ 9 – 12Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 202 2ปี 2เดือน 4วัน ฉันมาทำอะไรที่นี่

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โรงเรียนบ้านดอยแอก ต.นาคอเรือ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  29  ธันวาคมRead more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 205

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่แฮงRead more

 

ครูบ้านนอกรุ่น 206 “จากภูผาถึงท้องทะเล” บ้านมอแกน เกาะช้าง จ.ระนอง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการ ครูบ้านนอก206  “จากภูผาถึงท้องทะเล” บ้านมอแกนเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 5 –Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่น 204 บ้านเล่าตาขาว

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการครูบ้านนอกรุ่นที่ 204 ณ บ้านเล่าตาขาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 15Read more

 

ครูอาสารุ่นที่ 207

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการบ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 207 วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนไทยใหญ่Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 212

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการครูบ้านนอกรุ่น 212 โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างวันที่Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 211

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 211 วันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ศกร.ตชด.บ้านจะนูRead more

 

โครงการโรงพยาบาลมีสุข เปิดรับอาสาสมัคร

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำโครงการโรงพยาบาลมีสุข เปิดรับอาสาสมัคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยา เพิ่มสุขลดทุกข์Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 197 “ตชด.บ้านจะนู”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูบ้านนอกรุ่น 197 @  ตชด. บ้านจะนู บ้านจะนู ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงรายระหว่างวันที่Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 196 “นาท่อที่เปียงฟ้า”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

…..เหตุใดคนที่มีฝันจึงปล่อยให้ฝันนั้นเป็นเพียงม่านควันในอากาศเท่านั้น ทำไมจึงไม่ลองเดินเข้าไปหามันสักครั้ง ลองเอื้อมมือคว้าสิ่งที่ต้องการในหัวใจที่แท้จริง หลับตาและฟังเสียงเรียกร้องของใจตนเองอย่างแท้จริงสักครั้ง และนั้นทำให้เธอกล้าที่จะย่างเท้าไปเผชิญกับมัน….อย่างมั่นใจและศรัทธา   ท่านเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้…แต่ท่านเปลี่ยนแปลงและช่วยหนุนเสริมประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กให้เขาเหล่านี้ได้ ถ้า…ฝันของคุณในวัยเยาว์ เคยฝันถึงการเป็นครูที่ดี ถ้า…คุณอยากหยิบยื่นความรู้Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 173 วันที่24-27 มี.ค. 2559

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 173 วันที่  24-27 มี.ค. 2559 โรงเรียนไร่ส้ม ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่Read more

 

อาสา(นำ)ทำทาง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ณ ศศช.บ้านดอยหลวง ต.มืดกา อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  13 –Read more

 

ครูบ้านนอก รุ่น 191 “ฝนพรำกลางดอย”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รายละเอียดงานอาสา ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 192 วันที่ “ก่อนไฟฟ้าจะมาถึง”

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 27 -30 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านป่าเมี่ยง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงรายRead more

 

ครูบ้านนอก รุ่นที่ 193 “วิถีปกากะญอ”

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 7.30 – 08.45 น.Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 194 วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการบ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 194 วันที่ 24 – 27  สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยศาลาRead more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 200 รอยเท้า…นักเดินทาง

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ครูบ้านนอกรุ่น200 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 2-5 ธันวาคม2560   2Read more

 

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 195 วันที่ 7-10 กันยายน 2560

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

กำหนดการครูบ้านนอกรุ่นที่ 195 7 – 10 กันยายน 2560 ชุมชนไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อยRead more

 

ความเห็นล่าสุด