ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

papatsorn

  • คริสตจักร เซเว่นเดย์ แอดแวนติส ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทษไทยมาตั้งแต่ปี 1919 และได้คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุระกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหาร ให้กับชุมชนเสมอมา รวมทั้งเยี่ยมเยียนเรือนจำ และผู้ป่วยในโรงพยบาล ซึ่งทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ได้รับมาจากเงินบริจาคทั้งสิ้น ทั้งจากต่างประเทศ และ ในประเทศ
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, สตรี สิทธิสตรี, คนชรา/ผู้ยากไร้, ผู้พิการ/ไร้ความสามารถ, บริจาคเงิน สิ่งของ
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

รับสมัครจิตอาสา ช่วยขายของ Yard Sale#44 วันที่ 7 เมษายน 2019 คนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 7 เมษายน 2019 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาลRead more

 
Image Not Available

อาสาขายของมือสองเพื่อคนยากไร้ ณ. รพ.มิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 4 พย. 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน2018 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 
Image Not Available

อาสาขายของมือสองเพื่อคนยากไร้ ณ. รพ.มิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 4 พย. 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน2018 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 
Image Not Available

อาสาขายสินค้ามือสองเพื่อคนยากไร้ วันที่2ธันวาคม 2018 ณ.รพ.มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม2018 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 
Image Not Available

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม2018 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 

6 มกราคม 2019 อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 
Image Not Available

วันที่3 กุมภาพันธ์ 2019อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 
Image Not Available

อาทิตย์ที่3 มีนาคม2019 อาสาขายของมือสอง ณ.รพ.มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 

รับสมัครจิตอาสา ช่วยขายของ Yard Sale#34 วันที่ 3 มีนาคม 2019 คนไทยสร้างใจแบ่งปันที่รพ.มิชชั่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดแวนตีสแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1919 และได้คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้มาโดยตลอด อาทิ ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชนบทและถิ่นทุรกันดาร บริจาคเสื้อผ้า อาหารRead more

 

อาสาขายของมือสองเพื่อคนยากไร้ ณ. รพ.มิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 4 พย. 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน2018 รับสมัคร 1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 

อาสาขายสินค้ามือสองเพื่อคนยากไร้ณ.รพ.มิชชั่น วันที่7ตุลาคม2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 7 ตุลาคม2018 รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) รายละเอียดงานอาสา แนวคิดในการจัดRead more

 

อาสาขายของมือสองณ. รพ. มิชชั่น วันที่2กันยายน2018

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 2 กันยายน 2018 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาลRead more

 

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น 4 กพ. 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาลมิชชั่น 4 มีค. 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 7 มีนาคม รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 

อาสาขายสืนค้ามือสองที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเเวนติส 14 กพ. 2018 ด่วน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ สำนักงานคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดแวนตีส (จังหวัด กรุงเทพ)Read more

 

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณรพ.มิชชั่นวันที่ 1 เมย.2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 1 เมษายน2018 รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) รายละเอียดงานอาสา แนวคิดในการจัดRead more

 

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ รพ.มิชชั่นวันที่ 6 พค..2018

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 6 พฤษภาคม2018 รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ) รายละเอียดงานอาสา แนวคิดในการจัดRead more

 

รับสมัคร อาสาขายสินค้ามือสองวันที่3 มิถุนายน2018 เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัด กรุงเทพ)

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 3 มิถุนายน2018 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 

อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ รพ.มิชชั่น วันที่ 1 กรกฎาคม 2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 1 กรกฎาคม2018 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 

อาสาขายสินค้ามือสองเพื่อคนยากไร้ วันที่5สิงหาคม2018

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

วันที่ 5 สิงหาคม2018 รับสมัคร  1 -อาสาขายสินค้ามือสอง เพื่อคนยากไร้ ณ โรงพยาบาล มิชชั่น (จังหวัดRead more

 

ความเห็นล่าสุด