เกษตรกรรุ่นใหม่สู่รัฐสวัสดิการลดความเลื่อมล้ำของสังคม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อเกษตรกรรุ่นใหม่สู่รัฐสวัสดิการ ในงานมีบูธขายของทางการเกษตร อาหาร และ ผัก ผลไม้ ต้องการคนช่วยเขียนข่าวถ่ายภาพภายในงาน คุณสมบัติของอาสาสมัครRead more