ก้าวเพื่อชีวิต

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

  รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมเดินในรายการก้าวเพื่อชีวิต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 รายการก้าวเพื่อชีวิตเป็นการเดินการกุศลจากหัวหินมายังโรงพยาบาลศิริราช โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตรRead more