ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

ผ่านมาเจอ

  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, ผู้พิการ/ไร้ความสามารถ, กฎหมาย/ความยุติธรรม
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/การตลาด, กฎหมาย/นิติกรรม

เยี่ยมน้องนักเรียนผู้พิการ และเลี้ยงอาหารกลางวัน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มาร่วมกันมอบความรักความสุขให้แก่น้องๆ กัน เด็กที่นี่มีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี ซี่งมีน้องผู้พิการทุกประเภท เราเตรียมอาหารไว้แล้ว ท่านไม่ต้องนำอะไรมา หรือจะนำของมาร่วมบริจาคก็ได้Read more

 

ร่วมกิจกรรมร้องเพลง เล่านิทานแก่น้องๆ บ้านยิ้มสู้

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มาร่วมกันมอบความรักความสุขให้แก่น้องๆ เด็กเล็กผู้พิการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เด็กที่นี่มีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี ซี่งมีความพิการทุกประเภท ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลง เล่านิทานได้ร่วมกับคุณครูได้Read more

 

เยี่ยมน้องนักเรียนผู้พิการบ้านยิ้มสู้และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

มาร่วมกันมอบความรักความสุขให้แก่น้องๆ นักเรียนผู้พิการ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เราเตรียมอาหารไว้แล้ว หรือท่านจะนำของมาร่วมบริจาคก็ได้ โดยขอจำกัดไว้ที่ 10Read more

 

เยี่ยมน้องนักเรียนผู้พิการบ้านยิ้มสู้และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครั้งที่ 3

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ห่างหายไปหลายเดือน กลับมาร่วมกันมอบความรักความสุขให้แก่น้องๆ อีกครั้งที่บ้านยิ้มสู้ น้องนักเรียนผู้พิการมีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เราเตรียมอาหารไว้แล้ว หรือท่านจะนำของมาร่วมบริจาคก็ได้ โดยขอจำกัดไว้ที่Read more

 

ความเห็นล่าสุด