ค่ายอาสา สร้างสัน EP.2

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

 กลุ่มอาสา สร้างสัน กำลังจะไปทำค่ายอาสาฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ลาบู อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ในวันที่Read more