ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

VSA Thailand

  • Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) is a Informal Education Organization / Non Profit Organization (NPO) / Non-Government Organization (NGO) / Social Enterprise / Peace organization collaborating international voluntary projects for people of all ages, cultures, religious and economic backgrounds. Workcamp and International Voluntary activities is the Non-Formal learning. Our work is based on the belief that, by learning, sharing, understanding and reducing conflicts, we can achieve our final goal of PEACE. Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) was started in 2008 as SAWASDEE Thailand (ST) and organized the first international workcamp in 2009. VSA is a full member of NVDA (Network Voluntary Development in Asia) and CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service). We are promoting International Voluntary Service (IVS) in Thailand.
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, คนชรา/ผู้ยากไร้, ช่วยเหลือสัตว์, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี/สารสนเทศ, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ, สอนหนังสือเด็ก, สันทนาการ/นันทนาการ, เขียนโปรแกรม/เว็บไซต์, เกษตรกรรม

VSA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประเทศโรมาเนีย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

VSA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ Capacity-building for youth leaders  2-10 กรกฎาคม 2559Read more

 

VSA ค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมปิดเทอม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมนานาชาติ คือค่ายอาสาสมัครแลกเปลี่ยนที่มีกลุ่มอาสาสมัครสองเชื้อชาติหลัก ได้แก่ ไทยกับอีกเชื้อชาติหนึ่ง แต่จะมีอาสาสมัครนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีสัดส่วนจำนวนอาสาสมัครแตกต่างกันออกไปในแต่ละค่าย ระยะเวลาของค่ายเริ่มตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป วัตถุประสงค์ของกลุ่มอาสาสมัครต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศไทย คือการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น โคราช

4 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมไทย-ญีปุ่น 13-26 กุมภาพันธ์ 2559 Peace Village โคราช   สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์Read more

 

รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่ายประเทศเยอรมัน

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ตรวจสอบตารางและรายละเอียดค่ายประเทศเยอรมันตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2559 ‎ตารางค่ายเยอรมัน เม.ย. – มิ.ย.‎ >Read more

 

โครงการอาสาสมัครสองเดือน ประเทศอิตาลี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

โครงการอาสาสมัครสองเดือน ประเทศอิตาลี   VSA เปิดรับอาสาสมัครไทยร่วมโครงการอาสาสมัครสร้างสรรค์สังคม ประเทศอิตาลี จำนวน 2 โครงการRead more

 

โครงการอาสาสมัครระยะยาวประเทศสหรัฐอเมริกา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สำหรับผู้ที่มีวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น ผู้สนใจเข้าใจร่วมกิจกรรม กรุณาดำเนินการขอวีซ่า ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาก่อนดำเนินการสมัคร VFP 2016 MEDIUM &Read more

 

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมให้ผู้ลี้ภัย ประเทศเบลเยี่ยม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

The project The Rixensart Refugees Centre accommodates people orRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่ายอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ประเทศฝรั่งเศส

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Project Name:     Landscaping and preservation of natural heritageRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครร่วมกิจกรรมกีฬาผู้พิการโอลิมปิก ประเทศเบลเยี่ยม

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Camp code: JAVVA16/01 Camp name: Special Olympics Belgium Date: 29.04-11.05   CreatedRead more

 

ค่ายเกษตรปลอดสารพิษ มาลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย เกษตรปลอดสารพิศ มาลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน 14 – 26 มีนาคม 2559 หาดใหญ่Read more

 

โครงการ LOVE Korea อาสาสมัครประเทศเกาหลี

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

LOVE Korea 2016 –LOng-term Volunteer Experience in Korea–  Read more

 

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สาธารณรัฐเช็ก

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Camp code: SDA 101  Camp name: Moravian countryside Spring CampRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายเมืองมรดกโลกมาเก๊า

2 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายเมืองมรดกโลกมาเก๊า 17-26 มิถุนายน 2559 WHV – The Feast ofRead more

 

ทุนค่าเดินทางครึ่งหนึ่งในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ประเทศโครเอเชีย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

ทุนค่าเดินทางครึ่งหนึ่งในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ประเทศโครเอเชีย 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 TrainingRead more

 

ค่าย VSA Mountain Chalet Prasiva สาธารณรัฐเช็ก

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย Mountain Chalet Prasiva สาธารณรัฐเช็ก 4-18 มิถุนายน 2559   Code:SDARead more

 

ค่ายสืบสานตำนานสงกรานต์นานาชาติ

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายสืบสานตำนานสงกรานต์นานาชาติ 4-16 เมษายน 2559 วัดคลองแห หาดใหญ่ สงขลา   ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสองสัปดาห์Read more

 

รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่าย Festival Plein la Bobine ฝรั่งเศส

1 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครร่วมค่าย Festival Plein la Bobine ฝรั่งเศส 3-20 มิถุนายน 2559Read more

 

ตารางค่ายประเทศแคนาดา

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Workcamps (STV) Code Type Name Location Starting Ending DurationRead more

 

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมประเทศญีปุ่่น

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมประเทศญีปุ่่น  12-18 มีนาคม 2559 Mashiko town Tochigi prefecture Japan  Read more

 

ค่ายเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน Camp code: VSA1602 Camp name: Organic Agriculture Camp of NonRead more

 

ความเห็นล่าสุด