ชื่อ, คีย์เวิร์ด, คำค้น จังหวัด, รหัสไปรษณีย์

VSA Thailand

  • Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) is a Informal Education Organization / Non Profit Organization (NPO) / Non-Government Organization (NGO) / Social Enterprise / Peace organization collaborating international voluntary projects for people of all ages, cultures, religious and economic backgrounds. Workcamp and International Voluntary activities is the Non-Formal learning. Our work is based on the belief that, by learning, sharing, understanding and reducing conflicts, we can achieve our final goal of PEACE. Volunteer Spirit Association (VSA Thailand) was started in 2008 as SAWASDEE Thailand (ST) and organized the first international workcamp in 2009. VSA is a full member of NVDA (Network Voluntary Development in Asia) and CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary Service). We are promoting International Voluntary Service (IVS) in Thailand.
  • ประเด็นงานที่สนใจ :เด็กและเยาวชน, คนชรา/ผู้ยากไร้, ช่วยเหลือสัตว์, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี/สารสนเทศ, พัฒนาชุมชนและชนบท, การศึกษา/พัฒนาศักยภาพ, ศิลปวัฒนธรรม, ชนกลุ่มน้อย/ชาวต่างด้าว
  • ความสามารถ :ทักษะทั่วไป, ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ, สอนหนังสือเด็ก, สันทนาการ/นันทนาการ, เขียนโปรแกรม/เว็บไซต์, เกษตรกรรม

ค่ายเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายเรียนรู้เกษตรนอกห้องเรียน Camp code: VSA1602 Camp name: Organic Agriculture Camp of NonRead more

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์โครงการ OCEP เอเชีย

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

รับสมัครเยาวชนไทยจำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการ OCEP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับเยาวชนจากRead more

 

VSA ชวนไปค่ายถ่ายภาพที่ไอซ์แลนด์ พบแสงเหนือต้นปีหน้า

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

Environment & Photography – Winter lights 25.01 – 03.02Read more

 

ความเห็นล่าสุด