รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมเดินในรายการก้าวเพื่อชีวิต ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 ตุลาคม 2560
รายการก้าวเพื่อชีวิตเป็นการเดินการกุศลจากหัวหินมายังโรงพยาบาลศิริราช โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุน
สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

ผู้ที่สนใจร่วมเดินและร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ bornfreetorun@gmail.com 

ผู้ที่สนใจร่วมเดินการกุศลควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถเดินได้วันละไม่ต่ำกว่า 15 กิโลเมตร 

ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมที่พัก การเดินทาง และอาหารทุกมื้อให้แก่อาสาสมัครทุกท่านค่ะ

Update 19 September: ขอแจ้งปิดรับสมัครอาสาค่ะ ได้ครบตามจำนวนแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่สนใจค่ะ