ครูบ้านนอกรุ่นที่ 173
วันที่  24-27 มี.ค. 2559
โรงเรียนไร่ส้ม ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 มีนาคม 2559

07.00 – 08.00น. ทีมงานกระจกเงา รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่ ปั๊ม ปตท. อำเภอฝาง หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่  “ครูสายลม” 093 140 6810  (สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย)

08.00 – 09.00น. เดินทางมาที่โรงเรียน/ แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร และปฐมนิเทศน์

09.00 – 10.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและทำความรู้จักกันชาวค่าย

10.00 – 12.00 น. อบรมชี้แจงเตรียมความพร้อม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 – 16.00 น. ร่วมกิจกรรมประเพณีปอยส่างลอง  ขบวนแห่ลูกแก้ว วันที่สองนี้ในขบวนแห่จะประกอบด้วยเครื่องสักการะ ธูปเทียนต่างๆ เพื่อถวายพระพุทธ และเครื่องจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ ในช่วงเย็น หลังจากที่ลูกแก้วรับประทานอาหารแล้วเสร็จ ก็จะมีพิธีทำขวัญและการสวดคำขวัญ เพื่อเตรียมตัวให้ลูกแก้วซึ่งจะเข้ารับการบรรพชาในวันรุ่งขึ้น โดยผู้นำที่ประกอบพิธีก็จะเป็นผู้อาวุโสที่ศรัทธาวัดทุกคนให้ความเคารพนับถือ

16.00 – 18.00 น.เลิกกิจกรรม ครูบ้านนอกแยกย้ายกลับเข้าบ้าน ทำภาระกิจส่วนตัว  เข้าครัวปรุงอาหารร่วมกับครอบครัวที่ไปพัก

18.30 -19.00 น. กิจกรรมสันทนา ชาวค่ายครูอาสาฯ และเด็กๆ

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมภาคเชื่อมความสัมพันธ์ชาวค่ายภาคค่ำ

21.00   น.  แยกย้าย กลับบ้านพักผ่อน นิทราราตรีสวัสดิ์

วันที่ 25 มีนาคม 2559  (เรียนรู้ ปอยส่างลอง)ปอยส่างลอง

06.00-07.30 น. ครูบ้านนอก ตื่นเช้ามาทำกับข้าว และทานข้าวเช้าพร้อมครอบครัว

08.00 – 12.00น. ร่วมกิจกรรม บวชลูกแก้ว พิธีของวันนี้จะเริ่มด้วยการนำลูกแก้วไปยังวัด พอถึงวัด ลูกแก้วทั้งหมดก็จะกล่าวขออนุญาตเพื่อทำการบรรพชาจากพระผู้ใหญ่ เมื่อท่านได้อนุญาต ลูกแก้วก็จะพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน และอาราธนาศีล แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดเสื้อผ้าส่างลองที่สวยงามมาเป็นผ้ากาสาวพัตร์สีเหลือง และเป็นก็สามเณรอย่างสมบูรณ์ โดยอาจจะอยู่หลายเดือนเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมหรืออยู่ 2-3 อาทิตย์ก็ได้

12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 – 16.00น.  ครูบ้านนอก จัดซุ้ม กิจกรรม เปิดโลกการอ่าน   มีซุ้มกิจกรรมต่างๆ เช่น ซุ้ม นิทาน ซุ้มสอยดาว เพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงานบวชได้ร่วมกิจกรรม

16.00-17.00 น. เยี่ยมบ้านเด็กๆ ที่อยู่ในสวนส้ม

17.00 –18.30 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว

18.30 -19.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

19.30-21.00 น. กิจกรรมภาคเชื่อมความสัมพันธ์ชาวค่ายภาคค่ำ  สรุปงาน เสร็จแล้วแยกย้ายไปพักผ่อน

                                                             วันที่ 26 มีนาคม 2559 (คุณครู (หัวใจ) อาสา)

07.00 – 08.00น.   เช้าวันนี้ ตักบาตร ลูกแก้ว ครูบ้านนอกท่านใดตื่นเช้าๆ  มาทำบุญตักบาตรร่วมกัน

08.00 – 09.00น. เดินทางมาที่โรงเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมสันทนาการหน้าเสาธง

09.00 – 12.00 น.  ครูบ้านนอกแยกย้ายประจำห้องเรียน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 – 15.00น.  ประจำห้องเรียนต่อจากภาคเช้า

15.00-16.00 น. กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ ครูบ้านนอกและ เด็กๆ

17.00 –18.30 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว

18.30 -19.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

19.30-21.00 น. กิจกรรมภาคเชื่อมความสัมพันธ์ชาวค่ายภาคค่ำ  สรุปงาน เสร็จแล้วแยกย้ายไปพักผ่อน

วันที่ 27 มีนาคม 2559 (วันแห่งการร่ำลา)

06.00-07.00น. รับประทานอาหาร ร่ำลา ขอบคุณครัวที่ให้ข้าวน้ำ ที่พัก อาศัยมาตลอด 3 คืน 4 วัน  เสร็จภาระกิจเดินมาที่ โรงเรียน นะครับ

08.00-12.00 น. ล้อหมุน เดินทางไปเที่ยว ดอยอ่างขาง

12.00-13.00น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

14.00-15.00 น.เดินทางลงมาจากดอย อ่างขาง ส่งคณะครูบ้านนอกขึ้นรถ

15.00 น.ทีมงานมูลนิธิกระจกเงา ส่ง คณะครูบ้านนอกที่ท่ารถอำเภอฝาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกันที่   ปั๊ม ปตท. อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะอยู่ไม่ไกลจากจุดจอดรถของบริษัทของส่ง (ราว 500  เมตร)   MAP

** การจองตั๋วเดินทางมาร่วมกิจกรรม **

การเดินทางมา อำเภอฝาง  เริ่มต้นจาก กรุงเทพมหานคร

บริษัทขนส่งจำกัด(หมอชิต 2)

02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ442, 311   http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1451
สาย 13กรุงเทพฯ-ฝาง-บ้านท่าตอน

รอบที่  1.  เวลา  18.30 น.   รถ ม.4 (ข) สองชั้น  จำนวน 50 ที่นั่ง

รอบที่  2.  เวลา  17.50 น.    รถ ม.2 ชั้นเดียว       จำนวน 46 ที่นั่ง

บริษัทนิววิริยะยานยนต์ (หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7

ออก 07:00น. ม.4ข (ปรับอากาศสองชั้น 52 ที่นั่ง)

ออก 16:30น. ม.4พ (รถวีไอพี 2 ชั้น36 ที่นั่ง) ออก 17:45 น. ม.4 ข

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

  • ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
  • ห้ามพูดคำหยาบ
  •  คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
  • ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
  • การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
  • ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
  •  งดเว้นการดื่มสุรา
  • ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

 

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…

ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 1,900 บาท   ท่านใดที่ประสงค์อยากได้เสื้อยืด เพิ่ม 200 บาท  รวม 2,100 ครับ  (ไม่บังคับ) หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว  เขียนชื่อ เบอร์โทร และ size เสื้อ ที่ต้องการ  ส่งมาที่เมล tonsung@bannok.com ระบุ หัวข้อแจ้งโอนเงินครูบ้านนอกรุ่นที่…
กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

รับจำนวนจำกัด 35 คนเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร / สถานะยืนยัน เข้าร่วม

Register Now

ค่าใช้จ่าย : 1,900