กำหนดการบ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 194
วันที่ 24 – 27  สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


 

หมายเหตุ *โรงเรียน / หมู่บ้าน ไม่ได้อยู่บนดอย

 1. รายละเอียดงานอาสา 
  1. ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
  
  2. สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชาวเขา)
  3. ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน
  4. ช่วยตกแต่งห้องสมุด ส่งเสริมการอ่าน

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม  2560 ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )

07.30 – 9.00 น.   ทีมงานครูบ้านนอก รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่จุดจอด บขส./นิววิริยะทัวร์ บ้านท่าตอน (ร้านอาหาหารครัวสุพรรณ ติดสะพานข้ามแม่น้ำ) หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่  093 140 6810  “ครูสายลม”
(สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย จากจุดจอดเดินข้ามสะพานมา จะมีร้านข้าวต้มตอนเช้า ครับ)

09.00 – 12.00 น.   เดินทางมาที่ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  / แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /  จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กรและปฐมนิเทศ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรม สันทนาการ เข้าชั้นเรียน ทำความรู้จักเด็กๆ แต่ละชั้นเรียน

15.30 น.  เลิกเรียน คุณครูและเด็กๆ เดินกลับบ้าน นำโดยเด็กที่เราไปพักแต่ละบ้าน จะเลือกครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2 คน ( เเยกชาย – หญิง )   ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก

19.00 น.  สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ   เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน  จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำหมู่บ้าน คุณครูประจำการและสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืนค่ะ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม  2560 (คุณครูอาสา)

ตื่นเช้ามาสัมผัสบรรยากาศตอนเช้าพร้อมเสียงไก่ขัน ทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย  เตรียมตัว สำหรับการเป็นครูในวันแรก  โดยครูบ้านนอกและเด็กๆ เดินลัดเลาะมาตามคันนา มาโรงเรียนกัน 

07:45 น. ทานมื้อเช้าร่วมกันที่โรงเรียน
08.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอนกันค่ะ

08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำชั้นเรียน โดยคุณครูจะได้เข้าไปสอนเด็กๆ ทุกชั้นเรียน โดยจะเวียนสอน คาบละ 50 นาที

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน

13.00 น. กิจกรรมในห้องเรียนต่อจากภาคเช้า

16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจเดินทางกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็นกับครอบครัวที่พัก  เรียนรู้วิถีชุมชน วัฒนธรรมการกิน

19.00 น.  สันทนาการ

20.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 (วันแห่งการสร้างสรรค์ ) 

วันนี้เราจะแปลงโฉมห้องสมุด ธรรมดาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใครมีฝีมือด้านการตกแต่งบรรยากาศห้องเรียน ลงมือได้เต็มที่
07.00 น. ครูและเด็กๆ เดินทางเจอกันที่โรงเรียน

08.00 น. เข้วแถวหน้าเสาธง

08.45 น. แยกย้ายกัน ตามภาระกิจแต่ละงาน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กีฬาสี ครูบ้านนอกและเด็กๆ

15.00 น.  แยกย้ายกันพักผ่อน ครูบ้านนอกเตรียมการแสดง(หากมีการแสดง)

16.00 น.  เสร็จภาระกิจแล้ว เดินกลับบ้าน  ทำภาระกิจส่วนตัวและทำกับมื้อเย็นร่วมกับครอบครัว

19.00 น.  ร่วมกันบริเวณกลางลานหมู่บ้านในคืนนี้ มีการแสดงของคุณครู  ให้ชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน รับชม

ครูบ้านนอกสามารถสวมชุดชนเผ่ามาร่วมงานในค่ำคืนนี้ได้

20.00 น.  สรุปกิจกรรม  ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้

21.00 น.  แยกย้ายเข้าที่พัก

 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย

08.00 น.  รวมกันที่โรงเรียน ขอบคุณกันและกัน 

09.00 น.  ประชุมสรุปกิจกรรมร่วมกันตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วันที่ ทำกิจกรรมร่วมกันมา

10.30 น.  เดินทางออกจากหมู่บ้านไปเที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงามของ ชายแดนไทย/พม่า ณ วัดท่าตอน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  (ครูบ้านนอกดูแลตัวเอง ตามอัธยาศัย)

15.30 น.  เดินทางไปส่งคณะครูบ้านนอก ส่งครูปบ้านนอกขึ้นรถที่ท่ารถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
3. อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพักครับ โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ที่ จุดจอด บขส.หรือ จุดจอดวิริยะทัวร์ บ้านท่าตอน

** การจองตั๋วเดินทางมาร่วมกิจกรรม **

 การเดินทางมา บ้านท่าตอน…เริ่มต้นจาก กรุงเทพ
บริษัทขนส่งจำกัด(หมอชิต 2)
02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311  http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1451
สาย 13 กรุงเทพฯ-ฝาง-บ้านท่าตอน
18.30 น. ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
17.50 น. ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

บริษัทนิววิริยะยานยนต์  (หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7
ออก 07:00 น. ม.4ข (ปรับอากาศสองชั้น 52 ที่นั่ง)
ออก 16:30 น. ม.4พ (รถวีไอพี 2 ชั้น 36 ที่นั่ง)  ออก 17:45 น. ม.4ข

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร / สถานะยืนยัน เข้าร่วม

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่….

ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,050 บาท    หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว  เขียนชื่อ เบอร์โทร ส่งมาที่เมล volunteers@bannok.com
กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

 

ค่าใช้จ่าย : 2050