โรงเรียนบ้านดอยแอก ต.นาคอเรือ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2560 – 1  มกราคม 2561
รุ่นที่ 202 “2 ปี 2 เดือน 4วัน ฉันมาทำอะไรที่นี่”

ลงทะเบียนหน้าเว็บ https://goo.gl/forms/kP5oQpOgSFcH4xTg1

รายชื่อผู้ยืนยันแล้ว https://goo.gl/4GJE7k

(กรุณาอ่านกำหนดการ ก่อนลงทะเบียน)
หมายเหตุ: พื้นที่ไม่มีไฟฟ้า


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 (เช็คอินหัวใจอาสา)

06.00น. รับคณะครูบ้านนอก ที่จุดจอด บขส/ สมบัติทัวร์ (ตรงข้ามสถานีตำรวจ ฮอด)
และเดินทางไป โรงเรียนนาคอเรือ  เข้าสู่กระบวนการ“ เปิดหัวใจอาสา  ฉันมาทำอะไรที่นี่ ”  ( ปฐมนิเทศ )
–  ทำความรู้จักกัน เช็คอิน
–  ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรม
–  กำหนดการกิจกรรม   เป็นต้น
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. เดินทางเข้าสู่พื้นที่  บ้านดอยแอก ..
15.00  น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อน  15.30  น. แนะนำตัวเองกับเด็กๆ ในชุมชนหลังเด็ก ๆ เลือกพวกเราเหล่าคณะครูบ้านนอกเข้าบ้านพัก  แยกย้ายเข้าบ้านพัก หลังละ 2 – 3  คน (แยกชาย – แยกหญิง)    ทำอาหารเย็น ตามบ้านพักเรา รับประทานอาหารร่วมกันกับเจ้าของบ้านที่เข้าพัก
19.00น.  กิจกรรมสันทนการ รอบกองไฟ กับเด็ก ๆ
21.00น. สรุปกิจกรรมของวันนี้  เวทีชุมชน แนะนำตัว เรียนรู้ชุมชน และเตรียมงานสำหรับวันถัดไป    แยกย้ายกันพักผ่อน  ( หมายเหตุ… หลัง  22.00 น.คณะครูบ้านนอกทุกท่าน ต้องเข้าบ้านพัก และ งดใช้เสียง)

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560  (หัวใจครูอาสา..)

ครูบ้านนอกโรงเรียนดอยแอก

วันนี้เราจะเดินทางไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ครูบ้านนอกอย่าลืมทานข้าวเช้าจากบ้านมาให้เรียบร้อยนะ   แบ่งการเรียนการสอนตามช่วงชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน   แล้วจะได้เรียนรู้หละว่าการเป็น“ครู” มันยาก ง่ายเพียงใด
08.00น. ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 น. แยกย้ายตาม หน้างาน คือ กลุ่มสร้าง และกลุ่มสอน
– กลุ่มสอน แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ๆละ 50 นาที
– กลุ่มสร้าง/ซ่อม    1.ซ่อมสะพานไม้  2. ทำสนามเด็กเล่น BBL
12.00น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งครูและเด็ก (มื้อนี้เราจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยค่ะ)
13.00น. เริ่มการเรียนการสอนช่วงบ่าย (สอนเต็มเวลา)
15.00น. เลิกเรียน ตัวแทนครูบ้านนอกขอบคุณคณะครูประจำการ ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้เป็น“ครู”  มอบอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน เด็กกลับบ้านครูบ้านนอกก็เดินทางกลับบ้านพร้อมเด็กเช่นกัน ถึงหมู่บ้านแยกย้ายกันตามอัธยาศัย  แต่อย่าลืมทำอาหารเย็นทานกันนะ  เพราะคืนนี้เรายังมีนัดกันที่โรงเรียน
19.30น.  รวมตัวกันที่ลานหมู่  จัดกิจกรรมสันทนการ สรุปกิจกรรมของวันเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

08.00 น.  เจอ กันกลางลานหมู่บ้าน  โดยพวกเราเหล่าครูบ้านนอก จะช่วยกันลงแรงกันทั้งวัน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า

15.00 น.  รวมตัวกันที่โรงเรียนแข่งกีฬาสีสัมพันธ์ ระหว่างครูบ้านนอก / เด็ก / ชาวบ้าน

16.00 น. แยกย้ายพักผ่อน / เตรียมการแสดงในภาคค่ำ

18.00 น.  รับศีล รับพร   รับการผูกข้อจากคนเฒ่า คนแก่ในชุมชน   ขอบคุณคนในชุมชนที่ให้โอกาสเราเหล่าอาสาครูบ้านนอกได้เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ในชุมชน เตรียมทำอาหารสำหรับมื้อเย็น (มื้อที่ 7) รับประทานอาหารกับครอบครัวที่เข้าพัก
20.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561  (สวัสดีปีใหม่ )

ตื่นเช้าขึ้นมา ขอบคุณตัวเองที่พามาถึงวันใหม่ วันนี้วันสุดท้ายของการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน

08.30 น.  รวมพล ณ จุดนัดพบ  พร้อมสัมภาระส่วนตัว
09.00 น.  มอบของบริจาคให้แก่ชุมชน (หากมี)
10.30 น. เดินทางออกจากหมู่บ้าน แวะกราบนมัสการเจดีย์วัดอูปแก้วจามเทวี / ออบหลวง
13.30  น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ดูแลตัวเอง)
15.00  น. ส่งครูบ้านนอกขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การเดินทางผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยจุดนัดหมาย รับที่จุด รับ/ส่ง ผู้โดยสาร บขส.,สมบัติทัวร์

กฎการวางตัว/ ข้อห้าม /คำเตือน
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่เด็กๆ
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ “ ครู ” แยกกันนอน แบ่ง ชาย/หญิง
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็ก และครอบครัวที่เข้าพักเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

 

รับจำนวนจำกัด 50 คน

ลงทะเบียนหน้าเว็บ https://goo.gl/forms/kP5oQpOgSFcH4xTg1

รายชื่อผู้ยืนยันแล้ว https://goo.gl/4GJE7k

 

การเดินทาง
ผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยเจอกันที่จุดนัดหมาย คือ จุดจอด สมบัติทัวร์/ บขส. อ.ฮอดจากครุงเทพ ท่านสามารถนั่งรถ กรุงเทพ – ฮอด- แม่ฮ่องสอน

ค่าใช้จ่าย : 3050