“ ครูบ้านนอกรุ่นที่ 221 ”
วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562

โรงเรียนเอื้อยหนูน้อย แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

หมายเหตุ: การเดินทาง นัดเจอกันที่ หลวงพระบาง / ผู้เข้าร่วมต้องมีพาสปอร์ต โดยมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน. กรุณาอ่านกำหนดการกิจกรรมให้ครบถ้วนก่อนกรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
10.00 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอกรอรับคณะครูบ้านนอก ที่ บริเวณท่ารถหลวงพระบาง สนามบินหลวงพระบาง (สำหรับคนที่มาพักก่อนให้มาเจอกันที่จุดนับพบสี่แยกตลาดไนท์มาร์เก็ต) ติดต่อประสานงานที่ ID Line sailomkhudoi ออกเดินทางสู่โรงเรียนเอื้อยหนูน้อย
11.00 น. แนะนำตัวและทำความรู้จักกัน
09.30 น. ลงทะเบียน ครูอาสา
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
13.30 น. ปฐมนิเทศน์ แนะนำองค์กร ทีมมูลนิธิกระจกเงา ทีมอ้ายหนูน้อย(องค์กรเครือข่ายสปป ลาว)
15.30 น. แนะนำสถานที่ โดยทีมงานอ้ายหนูน้อย
16.00 น. แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวและจัดที่นอน แยก ชาย หญิง (บางส่วนเข้าครัวเพื่อจัดเตรียมอาหารมื้อเย็น)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเมนูท้องถิ่น
19.00 น. ละลายพฤติกรรมและนันทนาการ โดยทีมงานอ้ายหนูน้อย(1 ชั่วโมง)
20.00 น. ประชุมแบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่จะสอนในวันพรุ่งนี้
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  (วันนี้ฉันเป็นครู)
06.00 น. ตื่นเช้ามารับบรรยากาศอันสดใสของเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จิบกาแฟ สนทนากันฉันพี่น้อง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
08.00 น. ทำกิจกรรมรวมกันกลางแจ้ง
09.00 น. แยกเข้ากิจกรรมตามห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (ทีมครูบ้านนอก) โดยมีทีมอ้ายหนูน้อบเป็นพี่เลี้ยง เวียนห้องสอนครั้งละ1ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 น. กิจกรรมการสอนตามห้องเรียนต่อ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (ทีมครูบ้านนอก) โดยมีทีมอ้ายหนูน้อบเป็นพี่เลี้ยง
16.00 น. เสร็จกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวและเรียนรู้รอบหลวงพระบาง
17.00 น. เดินทางถึงวัดพระธาตุพูสี (ว่ากันว่าหากมาหลวงพระบางไม่มาวัดพระธาตุพูสีเหมือนมาไม่ถึง) บนยอดนั้นจะมีพระธาตุอยู่และมีวิวเมืองหลวงพระบาง แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนพระธาตุอีกด้วย
18.30 น. เดินลงจากวันพระธาตุ เข้าสู่ตลาดไนท์หลวงพระบาง(ท้องถิ่นเรียกตลาดมืด) เดินเลือกซื้อของฝางและของพื้นเมือง พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย(ภายในตลาดมีร้านอาหารมากมายครูบ้านนอกรับผิดชอบตัวเอง)
20.30 น. พร้อมกันที่รถเพื่อเดินทางกลับโรงเรียน
21.30 น. เดินทางถึงโรงเรียน นัดหมายกิจกรรม ในวันถัดไป พร้อมกับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
06.00 น. ตื่นเช้าในวันที่สดใส จิบชากาแฟ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เมนูท้องถิ่น
08.00 น. ทำกิจกรรมรวมกันกลางแจ้ง
09.00 น. วันนี้เราจะทำกิจกรรมเป็นฐานโดยเรียนนอกห้องเรียน3กลุ่ม โดยทีมครูบ้านนอกและทีมอ้ายหนูน้อยโดยเวียนฐานละ1ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.30 น. แข่งกีฬาสัมพันธ์คณะครูบ้านนอก คณะอ้ายหนูน้อย และเด็กๆโรงเรียนเอื้อยหนูน้อย
16.00 น. เสร็จกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. พิธีบายศรีผูกข้อไม้ข้อมือ
18.30 น. รับประทานอาหารร่วมกันในงานเลี้ยงม่วนซื่นรำวง เต้นบาดสโล๊บ กิจกรรมภาคกลางคืน
23.00 น. เสร็จกิจกรรม แยกย้ายพักผ่อน

วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562
06.00 น. ตื่นเช้าในวันสุดท้ายและวันร่ำลา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
08.30 น. ประชุมสรุปงาน เฉลยบัดดี้ เลือกประธานรุ่น และสานสัมพันธ์น้องพี่ครูบ้านนอก อ้ายหนูน้อย
10.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง
10.30 น.เข้าเที่ยวชมวัดเชียงทอง วัดเก่าแกคู่เมืองหลวงพระบาง
11.30 น. เข้าเยี่ยมชมสำนักพิมพ์อ้ายหนูน้อย
12.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เมนูเฝ๋อ(ก๋วยเตี๋ยวของประเทศลาว)
14.00 น. ส่ง คณะ ครูบ้านนอก ณ.ท่ารถเมืองหลวงพระบาง สนามบิน หรือในตัวเมือง

ปล.1 รบกวนคณะครูบ้านนอก จองการเดินทางขากลับออกจากหลวงพระบาง หลังเวลา14.00 น.
ปล.2 การเดินทางต้องใช้พลาสปอร์ตและต้องมีอายุคงเหลือ6เดือนขึ้นไป
ปล.3 หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหน้าพลาสปอร์ตให้ทีมงานโดยการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาพถ่ายหรือไฟล์สแกน
ปล.4 หลังจากสมัครและยืนยันเข้าร่วมโครงการทางทีมงานจะดึงเข้ากลุ่มไลน์เพื่ออัพเดตกิจกรรม และ ปรึกษาการเดินทาง

สมทบค่าลงทะเบียนกิจกรรม 3,800 บาท / คน

สำหรับ : ค่าอาหาร ตลอดกิจกรรม ของที่ระลึก 1ชิ้น ประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่ารถระหว่างกิจกรรม + น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม การเดินทาง)

การสมัคร

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรมเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าร่วมกิจกรรม บัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 3,800 บาท หลังจากโอนแล้วเขียนชื่อ เบอร์โทร_ระบุรุ่นที่เข้าร่วม ส่งสลิปมาทางเมล volunteers@bannok.com เพื่อที่จะได้อัพเดทรายชื่อผู้เข้าร่วมให้

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยมีจุดนัดพบ ทีมงานไปรอรับ ที่ บขส. หลวงพระบาง /สนามบินหลวงพระบาง สำหรับคนที่เดินทางมาล่วงหน้า นัดเจอที่ สี่แยก ไนท์มาร์เก็ต(ใกล้ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mail. tonsung@bannok.com ต้นซุง 096 -808 -3004 Line :tonsung
Mail. krusailom@gmail.com สายลม 093 140 6810 Line : krusailom
หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย : 3800