“ ครูบ้านนอกรุ่นที่218”

วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2562

ณ บ้านแม่คองซ้าย ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กรุณาอ่านกำหนดการก่อน กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วม
หมายเหตุ. ที่หมู่บ้านไม่มีไฟ้า และ สัญญาณโทรศัพท์ ทุกเครือข่าย

วันพฤหัสที่  7 มีนาคม 2562  ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )

06.30 – 08.00 น.   ทีมงานกระจกเงา   รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่ เชียงดาว… จุดจอดรถผู้โดยสาร หน้าโรงแรมเชียงดาวอินทร์ หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่  093 140 6810  ขอสาย  “  ครูสายลม ”      096 8 0 8 3 004   “ต้นซุง”
08:00 – 09.00 น.  แวะตลาดสดเช้า  เชียงดาว ครูบ้านนอก จัดการดูแลอาหารเช้า ตัวเองให้เรียบร้อย
09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าหมู่บ้าน
12.00 น.   เดินทางเข้าหมู่บ้านโดยรถ ระยะทางประมาณ 35  กม. โดยเป็นทางขึ้นเขาสูงชัน ระหว่างทาง ชื่นชม ความอลังการยิ่งใหญ่ของเขาดอยหลวงที่ตั้งเด่น สูงเสียดฟ้า หลังจากนั้น รถจะพาเราไปถึงปากทางหมู่บ้าน ซึ่งครูอาสาจะต้องเดินเข้าหมู่บ้านเข้าไปอีกราว 4 กม.

15.00  น. ถึงหมู่บ้าน แจ้งกิจกรรมแบ่งกลุ่มกิจกรรม โดยมีกิจกรรม
– กิจกรรมเด็ก สอนหนังสือเด็กอนุบาลและ ชั้น ป. 1 – 6  รวมกันทั้งหมด ประมาณ 20 คน
– กิจกรรม ลงแรง ขน หิน ทราย เทปู ทำถนน ทางเข้าหมู่บ้าน
16.00 น.  รับสัมภาระและอาหารแห้ง  แยกย้ายเข้าที่พัก เด็กๆจะมารับเลือกครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2-3 คน ( เเยกชาย – หญิง )   เมื่อถึงเวลาเลิกเรียน คุณครูหัวใจอาสา พร้อมเด็กๆ เดินกลับบ้านไปพร้อมกัน  ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก
19.00 น.  สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ   เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน   จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำหมู่บ้าน  และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืน        
                                                                          

วันศุกร์ที่  8 มีนาคม 2562  วันแรก แห่งการเป็นครู (หัวใจ)อาสา

07.00 น.  ครูบ้านนอก รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย  และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลยค่ะ
08.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เดินไปโรงเรียนพร้อมกัน  เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอนกันค่ะ
08.30 น. คุณครูแยกย้ายทำภาระกิจ ตามกลุ่มที่วางแผนไว้  กลุ่มสอน เข้าสอนตามชั้นเรียน ที่ได้แบ่งกลุ่มกัน  โดย คุณครูจะสลับกันสอนเด็กแต่ละชั้น ห้องละ 50 นาที ก่อนจะเปลี่ยนไปสอนห้องอื่น…จ้า  กลุ่มสร้างลงแรงทำถนนร่วมกับชาวบ้าน
12.00  น.   ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลย

ช่วงบ่าย  แบ่ง กลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นเดิม แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน

16.00 น.  จากนั้นเสร็จภาระกิจเดินทางกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น     เรียนรู้วิถี ชุมชน
19.00 น.    สันทนาการ     กิจกรรมรอบกองไฟ
20.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  และเตรียม กิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันเสาร์ที่  9 มีนาคม 2562

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย
08.00 น.  เจอ กันกลางลานหมู่บ้าน วันนี้เราจะทำกิจกรรมลงแรง ช่วยกัน ขน หิน ทราย เทปูน ถนน  โดยพวกเราเหล่าครูบ้านนอก จะช่วยกันลงแรงกันทั้งวัน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า
16.00 น.  เสร็จภาระกิจ เเยกย้ายเดินทางกลับบ้านพัก ทำอาหารเย็น
19.00 น.  ในคืนนี้เราจะมีพิธีบายศรี ผูกข้อมือครูอาสา การแสดงของครูบ้านนอก
21.00 น.  สรุปกิจกรรม แยกย้ายเข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่  10 มีนาคม 2562

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย
08.00 น.  วันนี้เราจะเดินทางไปชมน้ำตกที่ถ้ำห้วยขุนคอง เส้นทางค่อนข้างลาดชัน ครูอาสา ใส่รองเท้าให้รัดกุม นะครับ อย่าลืม ห่อข้าว น้ำไปกินร่วมกันในป่า ด้วยละ
13.00 น.  เดินทางลงมาจากหมู่บ้าน
15.00 น.  เดินทางไปส่งคณะครูบ้านนอก ส่งครูบ้านนอกที่ตัวอำเภอเชียงดาว  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดพิมพ์วุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
3. อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพักครับ โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน

การเดินทาง

11

##ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ณ อ.เชียงดาว##

** การจองตั๋วเดินทางมาร่วมกิจกรรม **

 การเดินทางมา อ.เชียงดาว

บริษัทขนส่งจำกัด(หมอชิต 2)  กรุงเทพ – เชียงดาว
02-936-2841-48, 02-936-2852-66 ต่อ 442, 311
18.30 น. ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
17.50 น. ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง
เชียงดาว – กรุงเทพ
เที่ยวรถออกเวลา  17:00, 18:30  น.
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1451

บริษัทนิววิริยะยานยนต์  (หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7
ออก 16:30 น. ม.4พ (รถวีไอพี 2 ชั้น 36 ที่นั่ง) ถึงเชียงดาวประมาณ 03.00-03.30 น.
ออก 17:45 น. ม.4ข (ปรับอากาศสองชั้น 52 ที่นั่ง)ถึงเชียงดาวประมาณ 04.00-04.30
เชียงดาว – กรุงเทพ 

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

มีค่าลงทะเบียน 3,200  บาท
หลังจากสมัครแล้ว สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…. ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 3,200 บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และรถรับส่งเข้าพื้นที่ ค่าประกันอุบัติเหตุ ของที่ระลึก ฯลฯ ) เมื่อโอนแล้วแจ้งกลับมาทางเมลที่ได้รับที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นจะทำการยืนยันรายชื่อให้

กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1.ทุนสำหรับซื้อปูนซีเมน์ เทถนน ทางเข้าหมู่บ้าน ถุงละ 180 บาท งบประมาณ 30,000 บาท
2.สื่อการเรียนการสอน
3. อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
4. ขนม ต่าง ๆ (ที่มีประโยชน์กับเด็กด้วยนะค่ะ เราไม่เน้นขนมขยะค่ะ) นม
5. ทุนสำหรับอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mail. tonsung@bannok.com ต้นซุง 096 -808 -3004
Mail. krusailom@gmail.com สายลม 093 140 6810
หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

 

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

กิจกรรม https://goo.gl/forms/D0pz2TOlHv2EWrVA3

รับจำนวน 50 คน

ค่าใช้จ่าย : 3200