กำหนดการครูบ้านนอกรุ่นที่ 204
ณ บ้านเล่าตาขาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 15 -18  กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2561 (เปิดประตูใจ)

07.00 – 08.30 น.           รับคณะครูบ้านนอกที่สถานีขนส่งอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ครูบ้านนอกมาถึงแล้ว ดูแลตัวเอง หาทานมื้อเช้าให้เรียบร้อยด้วย   เมื่อมาถึงกันหมดแล้วแนะนำตัวทำความรู้จักกัน  จากนั้นเราจะนั่งรถสองแถว ขึ้นไปหมู่บ้านอีกเป็นระยะทางประมาณ 35  กม. ใช้ในการเดินทาง ประมาณ 1 ชม. หลังจากถึงหมู่บ้านแล้ว มีการปฐมนิเทศ  กิจกรรมเช็คอิน ชี้แจงและแนะแนว กิจกรรมในค่าย
13.00 – 16.00 น.            แบ่งบทบาทหน้าที่  ลงมือปฏิบัติการ
16.00 -18.00 น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทำธุระส่วนตัว
19.00 – 21.00 น.           สรุปงาน / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างคณะครูบ้านนอก
21.00 น.                        แยกย้ายกลับที่พัก / พักผ่อน / ทีมงานสรุปงาน

วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2561 (นักสำรวจ)

06.00 – 08.00 น.          แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /รับประทานอาหารเช้า เสร็จภารกิจแล้วพร้อมกันที่กลางลานหมู่บ้าน วันนี้เราจะช่วยกันทำข้อมูล สำรวจและทำแผนที่ชุมชน โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำแผนที่และสำรวจข้อมูล ทำแผนผังครอบครัว ( family tree )
16.00 น.            เดินทางกลับที่พัก ทำภาระกิจส่วนตัว พักตามอัธยาศัย
19.00 – 21.00 น.            กลุ่มสัมพันธ์   สันทนาการ เกม เพลง  สรุปงาน

วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2561 (ครูอาสา…)

08.30 น.      ถึงเวลาเวลานัดหมาย หลังจากพาน้องๆ เล่นเกมส์,วอร์มอัพร่างกาย และเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราจะแปลงร่างเป็นคุณครู โดยแบ่งครู / เด็ก เป็นกลุ่มๆ  โดยวันนี้เราจะมีกิจกรรมสอนกันทั้งวัน และมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ป่าชุมชนของเรา”

  •         ศึกษาเรื่องสมุนไพร ในป่าชุมชนจากปราชญ์ชุมชนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  •         ศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 15.30 น.            “กีฬาสี สัมพันธ์ ครูบ้านนอกและเด็กๆ ”
16.00 – 18.00  น.           พักผ่อนตามอัธยาศัย แต่มีเงื่อนไขว่า แต่ละกลุ่มต้องมีการแสดง  ” ปาร์ตี้ไนท์ ”  กลุ่มละ 1 ชุดการแสดง
18.00 – 19.00 น.            รับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักตัวเอง
19.00 – 20.30 น.            การแสดง ” ปาร์ตี้ไนท์ ” ของแต่ละกลุ่ม
22.00 น.                        เด็ก ๆ แยกย้ายกลับที่พัก / พักผ่อน  / ทีมงานสรุปงาน

วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2561 (ระหว่างทาง…)

09.00 น. ร่ำลาเด็กๆ และพ่อๆ แม่ๆ  เดินทางกลับ ขากลับแวะเที่ยวระหว่างทาง (ภูชี้ฟ้า/น้ำตกภูซาง)
12. 00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย (ดูแลตัวเอง)
15.00 น. ส่งครูบ้านนอกกลับที่ขนส่ง อ.เทิง  จังหวัดเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

1.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพัก โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุง อาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน โดยจะพักบ้านหลัง 2 – 3 คน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ/ การยืนยัน

การสมัคร

กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://goo.gl/forms/6UNPr4d9pM3AdPXx1

รายชื่อยืนยัน
https://goo.gl/y4AUFk

เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรมเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าร่วมกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการจะได้นำไปจัดซื้ออาหาร และมัดจำพาหนะในการเดินทาง สมทบและยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน ธนาคาร ฯ ที่ บัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,750 บาท  เมื่อโอนแล้วเขียนชื่อ _เบอร์โทร_ระบุรุ่นที่เข้าร่วม  ส่งสลิปมาทางเมล volunteers@bannok.com
สำหรับ : ค่าอาหาร ตลอดกิจกรรม ของที่ระลึก 1 ชิ้น ค่าเช่ารถสองแถว + น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม )

การเดินทาง

ผู้สมัคร ต้องเดินทางมาเอง  นัดเจอกันที่ บขส. อำเภอเทิง   สามารถจองตั๋วรถทัวร์ สาย กรุงเทพฯ – เทิง – เชียงของ (ลง อ.เทิง)
ทีมงานจะรอรับที่สถานทีขนส่ง อ.เทิง หลังจากเดินทางมาพร้อมกันแล้ว จะออกเดินทางไปหมู่บ้าน

 

การสมัคร

กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://goo.gl/forms/6UNPr4d9pM3AdPXx1

รายชื่อยืนยัน
https://goo.gl/y4AUFk

ค่าใช้จ่าย : 2750