วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560

7.30 – 08.45 น. ทีมงาน โครงการครูบ้านนอก มูลนิธิกระจกเงา รอรับอาสาสมัครครูบ้านนอกที่  ท่ารถอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หรือสามารถติดต่อได้ที่ 0861816195 ขอสาย ครูแอน

หมายเหตุ……. เนื่องจากหมู่บ้านค่อนข้างไกล หากมาไม่ทันตามที่แจ้ง จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สามารถมาพักที่ตัวอำเภอแม่สะเรียงได้ในกรณีที่เดินทางมาก่อนนะคะ

09.00 น. เราจะเดินทางเพื่อไปยังสถานที่ปฐมนิเทศ แยกย้ายทำธุระส่วนตัว ปฐมนิเทศ / กิจกรรมเช็คอิน ล้อมวงพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม และจัดกลุ่มเข้าพักในบ้านของเด็ก ๆ หลังละ 2-3 คน รวมทั้งจัดกลุ่มทำกิจกรรมรอบกองไฟ (การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) ตอนกลางคืนในค่ำคืนสุดท้าย หลังชี้แจงกิจกรรมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

13.00 น. ออกเดินทางจากสถานที่ปฐมนิเทศ  มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านโพซอ  ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร (ลาดยางบางช่วง  ลูกรังยาวนานกว่า  ทางราบบ้างทางดอยบ้างตามสภาพพื้นที่)

หมู่บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

16.00 น. เดินทางถึงบ้านโพซอ  พบผู้นำชุมชน  คณะครูประจำการ  ชี้แจงรายละเอียดก่อนแยกเข้าบ้านพัก   กลับบ้านพร้อมเด็ก โดยเด็กจะเลือกครูเข้าบ้านและจะได้พบกับ แม่ พ่อ ของเด็ก ๆ บ้านที่คุณครูเข้าพัก 1 หลัง สำหรับคุณครู  2- 3 ท่านนะคะ คุณครูทำความรู้จักสมาชิกในครอบครัวที่เข้าพัก จากนั้นลงมือทำอาหารเย็น อาหารมื้อแรกของคุณครูได้เลยค่ะ

สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้ว  จะมีกิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟกับเด็ก ๆ และชุมชน ณ ลานหมู่บ้าน  (สถานที่นัดหมายอาจปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ ณ วันนั้น ๆ )  จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถามโดยผู้นำหมู่บ้าน  และประวัติความเป้นมาของโรงเรียนและการศึกษาของเด็กๆชายขอบในประเทศไทย

สรุปกิจกรรม  เตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้ สำหรับการสรุปงานนั้น เราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืนค่ะ

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560

8.00 น.- 12.00 น.   ครูและเด็ก ๆ พร้อมกันที่โรงเรียน  วันนี้เราจะร่วมกิจกรรมวันแม่ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในช่วงเช้า  

12.00 น. ทานอาหารกลางวัน (ครูบ้านนอกห่อข้าว) ร่วมกันกับเด็ก ๆ และชุมชน

13.00 น. – 15.00 น. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโรงเรียนและชุมชน

15.00 – 17.30  น. รวมกลุ่มนักเรียนตามช่วงชั้นเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ไม่เน้นวิชาการมากจนเกินไปเพราะปกติเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ในห้องเรียนปกติอยู่แล้ว   แต่ครั้งนี้โอกาสพิเศษจึงอยากให้คณะครูบ้านนอกงัดกิจกรรมการสอนแบบประยุกต์ตามไสตล์และความถนัดของแต่ละคนมาถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  โดยทีมอ่านสร้างชาติ

17.30  น. แดดร่มลมตก เด็ก ๆจะพาครูบ้านนอกเดินเที่ยวชมชุนชน โดยที่พวกเขาจะเป็นครูให้กับเรา เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของชาวปกาเกอะญอ แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวและประกอบอาหาร

19.30 น. เจอกัน ณ ลานเพลิน  กับกิจกรรมรอบกองไฟ  กิจกรรมนิทานส่งเสริมการอ่าน  จากทีมอ่านสร้างชาติ  และกิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มอาสาครูบ้านนอก สรุปวางแผนกิจกรรมสำหรับวันรุ่งขึ้น

22.00 น. แยกย้ายพักผ่อน

วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2560

อาสาสมัครครูบ้านนอกตื่นเช้ารับวันใหม่ รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มกิจกรรมในวันนี้

08.00  น. อาสาสมัครครูบ้านนอกเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมเด็ก ๆ ในโรงเรียน

08.30 น. คณะครูบ้านนอกพร้อมกัน  ณ  ใต้ถุนอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน วันนี้เราจะจัดกิจกรรมกับเด็ก ๆในโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  (อาสาสมัครครูบ้านนอกท่านใดจะเตรียมขนมอุปกรณ์การเรียนมาเพื่อแจกเด็ก  สามารถทำได้นะคะ)  เช้านี้เราจะแบ่งนักเรียนและ อาสาสมัครครูบ้านนอกเป็น 3 ระดับ   

  1.  ระดับอนุบาล  สอนถามความถนัดและสมาธิของเด็ก ๆ และพลิกแพลงการเรียนการสอนได้ตามความถนัดและสถานการณ์
  2.  ระดับประถมศึกษา  เราจะทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนิทาน  เรื่องเล่าจากประสบการณ์เด็ก  เป็นต้น   เพื่อสอนให้เด็กฝึกคิดและจินตนาการ
  3.  ระดับมัธยมศึกษา  เราจะทำกิจกรรมการเรียนการสอน  แนะแนวทาง  เสริมสร้างกำลังใจให้เด็ก ๆ มีแรงขับในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

16.00 น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ จะมีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านและกีฬาฮาเฮ สำหรับครูบ้านนอกและเด็กๆกับชาวบ้าน  และจัดจำหน่ายหนังสือในราคาเล่มละ 1 บาทเพื่อนำรายได้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในครั้งต่อไป

16.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ  เลิกเรียน  สรุปกิจกรรมครูบ้านนอกสำหรับกิจกรรมที่ทำมาตลอดทั้งวัน   เสร็จภารกิจครูบ้านนอกแยกกลุ่มซ้อมการแสดง เนื่องจากค่ำคืนนี้ ทางชุมชนและโรงเรียนมีการแสดงมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับพวกเรา ครูบ้านนอกจะมีการแสดงทั้งหมด 4 ชุด สามารถคิดเผื่อและเตรียมตัวให้พร้อม

แยกย้ายกลับบ้านพัก เพื่อทำอาหารเย็นรับประทานร่วมกัน

18.30 น. ครูบ้านนอกพร้อมกันที่โรงเรียน/ ชุมชน  (นัดหมายอีกครั้งหนึ่ง) อาสาสมัครครูบ้านนอกสามารถหยิบยืมชุดแต่งกายของพี่น้องปกาเกอะญอ เพื่อร่วมพิธีมัดข้อไม้ข้อมือ เรียกขวัญและกำลังใจได้ในค่ำคืนนี้

19.30 น. กิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟ ในคืนสุดท้ายชาวบ้านร่วมกันทำพิธีผูกข้อมือบายศรีอวยพร ครูบ้านนอกต้องนำเอาการแสดงที่เตรียมไว้มาโชว์ให้ชาวบ้านได้ดู

22.00 น. พิธีเทียนเปิดหัวใจอาสา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านมา

23.00 น. แยกย้ายพักผ่อน

 

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560

8.00 น. คณะครูบ้านนอก พร้อมกันที่ลานหมู่บ้านเพื่อทำการล่ำลา ตัวแทนครูบ้านนอกกล่าวขอบคุณชาวบ้าน และเก็บเคลียสถานที่

10.00น. เดินทางจากหมู่บ้านโพซอ มาที่ อำเภอแม่สะเรียง

12:00 น. เดินทางถึงตัวอำเภอแม่สะเรียง รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

14:00 น. ส่งคณะครูบ้านนอกทุกท่าน ที่ท่ารถโดยสวัสดิภาพ

กรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://goo.gl/forms/MCQzsjJpGCsjCKh82

รายชื่อยืนยันโอนค่าลงทะเบียนแล้ว https://goo.gl/2f0njV

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…
ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 3,550 บาท หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว เขียนชื่อ เบอร์โทร ส่งเมลมาแจ้งยืนยันการโอน volunteers@bannok.com   ( ค่าอาหารตลอดกิจกรรม ระหว่างกิจกรรม,ค่าเช่าเหมารถเข้าพื้นที่ ,ประกันเดินทาง,ของที่ระลึก 1 ชิ้น,การประสานงาน, อื่นๆ )

 

#เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณีท่านโอนค่าลงทะเบียนแล้ว ขอยกเลิก ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน *
2.หากท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมในรุ่นนั้นๆ ได้ สามารถเลื่อนไปในรุ่นถัดไป ได้ 1 ครั้ง ภายในปีนั้น (โปรด ระบุเดือนที่สามารถเข้าร่วมได้) ต้องแจ้งก่อนการเดินทางอย่างช้า 7 วัน หากแจ้งช้าถือว่าสละสิทธิ์
3.ถ้าท่านเลื่อนรุ่นแล้ว แต่ไม่ได้มา ถือว่าสละสิทธิ์
4.กรณี มีส่วนต่างของค่าลงทะเบียน ผู้สมัครต้องชำระเพิ่มตามยอดลงทะเบียนจริงในรุ่นนั้นๆ แต่จะไม่ได้รับหากมีส่วนต่างมากกว่ารุ่นที่เลื่อน
5.กรณีทางโครงการบอกยกเลิก กิจกรรม / โปรแกรม ทางโครงการฯจะคืนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย : 3550