กำหนดการบ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 207
วันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2561
ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อย ต.แม่งอน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
หมายเหตุ *ชุมชน / หมู่บ้าน ไม่ได้อยู่บนดอย / แต่ไม่มีไฟฟ้า


    ศูนย์เด็กด้อยโอกาส ชุมชนชายไทยใหญ่ บ้านถ้ำผาน้อย (สันมะกอกหวาน)  จัดตั้งมาเมื่อปี 2558  ซึ่งเป็นเด็กที่ไร้สัญชาติ ที่อาศัยอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน ยากลำบากกับการเดินทางลงมาเรียนหนังสือ ซึ่งมีเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ จนถึง 10 ขวบ อยู่รวมกัน มีจำนวนเด็กทั้งหมด 30 คน โดยมีครูพี่เลี้ยง 1 คน คอยดูแล ซึ่งได้รับงบบริจาคจากกลุ่มเพื่อเด็ก สนับสนุนค่าตอบแทนของครูพี่เลี้ยง

รายละเอียดงานอาสา

  • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
  • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน

ค่าลงทะเบียน

  • ผู้เข้าร่วมมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,050 บาท

วันที่ 26 พฤษภาคม  2561 ( วันเเรกเเห่งการเรียนรู้ )

07.30 – 9.00 น.   ทีมงานกระจกเงา   รอรับว่าที่ครูบ้านนอกที่ บขส. อ. ฝาง   หรือโทรเข้ามาติดต่อได้ที่ 093 140 6810   “ครูสายลม”
(สำหรับอาหารเช้า- รบกวนผู้เข้าร่วมงานจัดการตัวเองให้เรียบร้อย)
09.00 – 12.00 น.   เดินทางเข้าหมู่บ้าน / แยกย้ายทำธุระส่วนตัว /  จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร    และปฐมนิเทศ  จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 น.  ลงมือ ลงแรง ปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่ / วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ทำสนามเด็กเล่น
15. 30 น. เด็ก/ผู้ปกครอง มารับครูเข้าบ้านพักของเด็ก ๆ บ้าน ละ 2 คน ( เเยกชาย – หญิง )   ครูเเยกย้ายเข้าบ้านพัก เเละ เริ่มลงมือทำอาหารเย็นทาง ร่วมกับชาวบ้าน ที่เราไปพัก
19.00 น.  สำหรับในคืนแรกตอนค่ำหลังจากที่ทานอาหารเย็นแล้ว  เราจะมีกิจกรรมสันทนาการ   เกม เพลง ร่วมกับ เด็ก ๆ ทั้งหมู่บ้าน  จากนั้นจะเป็นเวทีการแนะนำประวัติหมู่บ้าน ถาม – ตอบ ข้อซักถาม จากผู้นำชุมชน  และสรุปงานเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้  สำหรับการสรุปงานเราจะมีการสรุปงานครูบ้านนอกกันทุกคืน

วันที่  27 พฤษภาคม  2561 

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักให้เรียบร้อย
08.00 น.  เจอ กันที่ศูนย์เด็กเล็ก – ปรับปรุงสภาพห้องเรียน วาดรูประบายสี  และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยพวกเราเหล่าครูบ้านนอก จะช่วยกันลงแรงร่วมกับเด็กๆ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น.  กิจกรรมลงแรงทำภาระกิจให้เสร็จต่อจากช่วงเช้า

15.00 น.  เสร็จภาระกิจแล้ว ไปลงลำธาร เรียนรู้วิถีชาวบ้าน จับปลา หาผักมาทำกับข้าวมื้อเย็น
19.00 น.  สันทนาการ เวทีครูอาสา
20.00 น.  สรุปกิจกรรมของวันที่ผ่านมา  และเตรียมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม  2561 ( คุณครู หัวใจอาสา )

07.00 น.  ครูบ้านนอก รับประทานอาหารเช้า กับบ้านที่พักกันให้เรียบร้อย  และเตรียมตัว เตรียมใจสำหรับการทำการเรียนการสอนในวันนี้ได้เลยค่ะ  แต่ไม่ต้องกลัวนะค่ะ จะมีครูประจำการคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ ค่ะ
08.00 น.  ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ เคารพธงชาติหน้าเสาธง และยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนเริ่มการเรียนการสอนกันค่ะ

08.30 น.  แบ่งกลุ่มครูประจำกิจกรรม  กลุ่ม หนึ่งทำการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ เราเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นเดิม แต่ขอเน้นให้ฝึกเด็กเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาไทย โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ใน โดยจะวนฐานละ 1 ชม.จนครบทุกฐาน

12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกัน  ครูและเด็ก ๆ  ครูสามารถเลือกทำเลนั่งทานอาหารได้เลยค่ะ
13.00 น. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในภาคบ่าย (ต่อ)
16.00 น.  เสร็จภาระกิจการสอน จากนั้นเสร็จภาระกิจเดินทางกลับบ้านพัก แยกย้ายเข้าบ้าน  พักผ่อนตามอัธยาศัย ประกอบอาหารเย็น  เรียนรู้วิถีชุมชน

19.00 น.  ร่วมกันบริเวณกลางลานหมู่บ้านในคืนนี้ มีการแสดงของคุณครู  ให้ชาวบ้านและเด็ก ๆ ในชุมชน รับชม
20.00 น.  สรุปกิจกรรม  ชี้เเจงกำหนดการวันพรุ่งนี้
21.00 น.  แยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่ 29 พฤษภาคม  2561 ( วันแห่งการร่ำลา )

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักกันให้เรียบร้อย
08.00 น.  รวมกันกลางลานหมู่บ้าน  ร่วมประเพณี งานบุญ เข้าพรรษาแบบไทยใหญ่
09.00 น.  กิจกรรม พัฒนา สถานธรรม วัดถ้ำผาน้อย เป็นการปฏิบัติบูชา
13.00 น.  เดินทางออกจากหมู่บ้าน ส่งครูบ้านนอกขึ้นรถ ที่ อำเภอฝาง
14.00 น.  ถึงท่ารถ บขส. อ.ฝาง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับวุฒิบัตร ได้โดยแจ้งความประสงค์มาให้ทราบ  เพื่อที่ทางโครงการฯจะได้จัดเตรียมให้ล่วงหน้า
3.ขอให้ผู้สมัครทุกท่านที่สมัครเข้ามา ช่วยยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยก่อนถึงวันเดินทางอย่างช้า 1 สัปดาห์ ผู้ยืนยัน หมายถึง ผู้ที่โอนค่าลงทะเบียนกิจกรรมแล้วเท่านั้น
4. อาหาร มื้อเช้า / เย็น ผู้เข้าร่วมจะได้ปรุงทำร่วมกับพ่อๆแม่ๆ บ้านที่เราไปพักครับ โดยทีมงานจะเตรียม เครื่องปรุงอาหารแห้งไว้ให้แต่ละบ้าน

การเดินทาง

ครูบ้านนอกเดินทางมาเอง โดยนัดเจอกัน ที่ ปั๊ม ปตท.  อำเภอฝาง
อ.ฝาง ยังไม่มี สถานีขนส่งผู้โดยสาร นะครับ  รถจะจอดที่ออฟฟิศตัวแทนจำหน่ายของแต่ละบริษัท ครูอาสาลงหน้าบริษัท แล้วโทรเข้าเบอร์มือถือ สังเกตุป้าย ปั๊ม ปตท. ซึ่งอยู่ติดตลาดสด จะอยู่ไม่ไกลจาก จุดจอดรถครับ

** การจองตั๋วเดินทางมาร่วมกิจกรรม **

การเดินทางมา อ.ฝาง  เริ่มต้นจาก กรุงเทพ
จากกรุงเทพฯ มายังอำเภอฝาง มีเพียง 2 บริษัท คือ
1.บริษัทขนส่งจำกัด(หมอชิต 2)
02-936-2852-66 ต่อ 614, 325 02-936-2841-48 ต่อ 614, 325 02-936-3670
https://ticket.transport.co.th/

2.บริษัทนิววิริยะยานยนต์  (หมอชิต 2) โทร 02-9362205-7

กฎการวางตัว / ข้อห้าม /คำเตือน

– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม ไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ ครู
– ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
– การใช้เครื่องมือสื่อสาร รบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ
– ผู้เข้าร่วมหากมาด้วยกันจะได้แยกย้ายอยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้มาด้วยกันและแบ่งแยกชาย / หญิง

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่….

ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน  2,050 ครับ  หลังจากโอนค่าลงทะเบียนแล้ว   ส่ง slip โอน มาที่เมลvolunteers@bannok.com กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน / ซีดี / เครื่องเล่นซีดี
2. อุปกรณ์การเรียน
3. เสื้อกันฝนสำหรับเด็ก
4. นมผง (สำหรับชงให้เด็ก)
5. ทุนสำหรับอาหารกลางวัน

รับจำนวน 35 คน
กรอกชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://goo.gl/forms/E94b5XmI6d8bEhfN2

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยืนยันเข้าร่วม
https://goo.gl/yHbmDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mail. tonsung@bannok.com ต้นซุง 096 -808 -3004  “ครูสายลม” 093 140 6810   
หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

ค่าใช้จ่าย : 2050