โรงเรียนเกาะปันหยีตั้งอยู่ชุมชนกลางน้ำบนเกาะปันหยี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป6.มีนักเรียนจำนวน70กว่าคน ทางโรงเรียน ต้องการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา เด็กนักเรียนชอบเล่นฟุตบอล และ วอลเลย์บอล แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และพัฒนาด้านสนามฟุตบอล การทาสีใหม่ และ ทำสนามเด็กเล่น BBL สำหรับชั้น อนุบาล และร่วมพัฒนาทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสมุดใหม่

ภารกิจอาสา

1.ทาสีอาคารเรียน
2.ทาสีทำสนามเด็กเล่นBBLสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
3.ปรับปรุงห้องสมุด
4แข่งกีฬากับน้องๆ
5ทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ
6แบ่งปันสิ่งของต่างๆให้น้องๆ

สถานที่ทำกิจกรรม

1.โรงเรียนเกาะปันหยี่
2.เขื่อนเชี่ยวหลาน
3.เกาะเจมส์บอน
4.เขาตะปู
5.เขาพิงกัน
6.เกาะห้อง เกาะไข่
7.เขื่อนเชียวหลาน

สถานที่พัก

นอน รร.เกาะปันหยี

กดติดตามเพจ (กฤษณ์อาสา)ได้ที่นีก่อน
https://www.facebook.com/kritAsa/

กำหนดการ
วันศุกร์ที1มีนาคม2562

***นัดพบกัน ที่ ปั๊มน้ำมันเชลล์ใต้สถานนี bts สนามเป้าเวลา 19.00น. ลงทะเบียนรายชื่อ
20.00น.ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อต่อเรือไปเกาะปันหยี
06.00น.ทำธุระส่วนตัวปั๊มน้ำมัน
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง)
08.30น.ลงเรือไป รร.เกาะปันหยี ไปตามเกาะต่างๆ
09.00น.ผ.อ.ต้อนรับ แนะนำตัว
10.00น.ปฎิบัติภารกิจ แบ่งกลุ่มทำหน้าที่ต่างๆ
12.00น.พักเทียง รับประทานอาหาร (มื้อที่1)
13.00น.ทำภารกิจต่อ
16.00น.เสร็จภารกิจ

ทำภารกิจส่วนตัว
18.00น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อ2)
19.00น.ทำการแสดงต่างๆเล่นเกมส์กับเด็กๆ
22.00น.เสร็จภารกิจ พักผ่อน

วันอาทิตย์ที3มีนาคม
07.00น.รับประทานอาหารเช้า (มื้อ3)
08.30น.ออกเดินทางขึ้นฝั่ง
10.00น.เดินทางสู่เขื่อนเชียวหลาน
13.00น.เดินทางสู่ สวนโมก
14.00น.เดินทางกลับ กทม
22.00น.ถึงกทมโดยประมาณ

รับสมัครจำนวน40ท่าน
ค่าสมัครกิจกรรมท่าน1790
โอนครั้งที่1 790บาท
โอนครั้งที่2 ก่อนเดินทาง10วัน. 1000บาท รวม1790บาท
1ค่ารถทัวปรับอากาศ2ชั้น กรณีไม่ถึงเปลี่ยนเป็นรถตู้แทน
2.ค่าเรือกลับ ขึ้นฝั่ง วันอาทิตย์
3.ค่าอาหาร3มื้อ
4.ค่าอุปกรณ์ต่างๆทำกิจกรรม

เนื่องจากค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนเกาะปันหยี ครั้งนี้ทางค่ายเราไม่ได้ มีหน่วยงานใด องค์กร หรือบริบัท ใดๆสนับสนุนงบประมาณ ทางเราทำกันเอง และ อาสาทีไปพัฒนาโรงเรียนก็ไปกันด้วยใจ จึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าทีพัก และอื่นๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สิ่งที่อาสาต้องจ่ายเพิ่มเอง

1.ค่าเรือนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะเจมส์บอน เกาะห้อง เกาะไข่ หารกัน ท่านละประมาณ120บาท
2.ค่าเรือเขื่อนเชียวหลานท่านละ120บาท

สิ่งของต้องห้ามในการนำไปบนเกาะปันหยี

1.สุรา เบียร์ เพราะชาวชุมชนนับถือ ศาสนา อิสลาม
2.อาหารที่มีส่วนประกอบเนื้อหมู

วิธีการสมัคร

1.โอนเงินผ่าน นาย กฤษณ์วรา รุ่งโรจน์ เลขที่บัญชี 270-0-19505-1 ธ.กรุงไทย
2.สมัครได้ที่ข้อความเพจ (กฤษณ์อาสา)
3.ส่งสลิปมาที่ข้อความ
https://www.facebook.com/kritAsa/
4.แจ้งชื่อนามสกุล
** หมายเหตุ ในกรณีที่สละสิทธิ์ หรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หากแจ้งช้ากว่านี้ ทางผู้จัดไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากระยะเวลาไม่พอที่จะหาอาสาท่านอื่นมาแทนที่นั่ง**

สิ่งที่เตรียมไป

1.หมวกกันแดด
2.ยารักษาโรค
3เสื้อแขนยาว
4.ครีมกันแดด แว่นกันแดด

ค่าใช้จ่าย : 1790